Lus

Revideret: 16.06.2021

Lus tilpasser sig et bestemt værtsdyr og kan kun leve på dette. Hos mennesker ses hovedlus (Pediculus capitis) og de nu sjældne fladlus (Phthirus pubis, morpioner) og kropslus Pediculus corporis). 

 

Hovedlusene, der er 2-3 mm lange, lever på hårbunden, hvor temperatur og fugtighed er optimale for lusenes udvikling. Tæt ved hårbunden kittes æggene fast til håret, og de klækkes efter ca. 8 dage. Ca. 8 dage senere er de udviklede til kønsmodne lus. Lusens livscyklus varer således 2-3 uger. 

 

Smitte sker ved direkte kontakt eller ved at dele kam, børste eller hue. Smitte forekommer ofte i skoleklasser og børneinstitutioner. Hovedlusen kan kun leve i ca. 2 døgn uden sin vært, og derfor kan bekæmpelsen i miljøet indskrænkes til vask af sengetøj og vask eller rensning af tøj som huer og halstørklæder. Tøj, der ikke tåler vask, kan lægges i fryseren natten over. Kamme og børster kan lægges i sulfosæbevand. 

 

Bekæmpelse i skoler og institutioner kræver en velorganiseret indsats. Der er udarbejdet vejledning om lus (hovedlus) og kæmmevejledning fra 2012. Begge vejledninger kan downloades fra Institut for Agroøkologi: Vejledning om hovedlus henholdsvis Sådan kæmmer du lus ud af håret.  

 

Fladlus er tilpassede til udvikling i behåringen i genitalregionen, på kroppen, i aksillerne og sjældnere i skægregionen og cilierne. Smitte sker ved samleje, men tilfælde af morpioner i cilierne hos småbørn viser, at smitte også kan ske på anden måde. 

 

Resistensudvikling mod lokalbehandlingsmidlerne forekommer. 

Behandlingsvejledning

Pediculus capitis (hovedlus), Pediculus corporis (kropslus) og Phthirus pubis (morpioner, fladlus). 

Farmakologisk behandling

Pediculosis capitis (hovedlus)

  • Permethrin shampoo . Indgnides i håret/hårbunden efter almindelig hårvask og udskylles efter 10 minutter. Behandlingen gentages efter 8 dage.
  • Der har været rapporteret behandlingssvigt, som kan skyldes resistens. Det er vigtigt, at behandlingsforskriften følges nøje, og at behandlingen kombineres med daglig fjernelse af lus med tættekam. Dagen efter endt behandling skal der kontrolleres for levende lus. Hvis der stadig er levende lus, skal der ved gentagen behandling anvendes et alternativt lusemiddel. Der har været rapporteret behandlingssvigt, som kan skyldes resistens.
  • Dimeticon opløsning . Dette produkt, som fås i håndkøb, kan i kombination med tættekam anvendes som alternativ til permethrin.

Pediculosis corporis (kropslus)

  • Permethrin creme. Påføres huden fra halsen og ned. Efter 8 timer afskylles behandlingsmidlet. Behandlingen gentages efter 8 dage.

Phterius pubis (morpioner, fladlus)

  • Permethrin creme. Påføres huden og behåringen ved kønsdelene. Behandlingsmidlet afskylles efter 8 timer. Behandlingen gentages efter 8 dage.
  • Oral ivermectin. (Stromectol fra MSD) har effekt ved infestationer med lus, men anvendes normalt kun i speciallægeregi og kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek.

 

 

Non-farmakologisk behandling

Der henvises til lusekæmning (se ovenfor). 

  • Alle medlemmer af en husstand bør undersøges for lus med henblik på evt. samtidig behandling.
  • Sengetøj og hovedbeklædning vaskes eller lægges i fryser i et døgn.
  • Til behandling af morpioner i øjenhår anvendes Øjensalve neutral "Ophtha". Et tykt lag påsmøres 2 gange dgl. i 8 dage. Evt. resterende æg fjernes mekanisk.


Præparatvalg 

Der er ingen af de tilgængelige pediculocide midler, som er de andre overlegne.