Svampeinfektioner i huden

Revideret: 10.08.2021

Svampeinfektioner i huden og slimhinder omfatter: 

 1. Dermatofytose er en infektion med dermatofyt-skimmelsvampen. Denne inficerer keratinet i hud, hår og negle. Kun ved svær immundefekt kan svampene angribe levende væv. Almindeligt forekommende er dermatofytosis (tinea) pedis, inguinalis, unguis, corporis og capitis.
  Den mykologiske diagnose sikres ved mikroskopi, dyrkning og/eller dermatofyt PCR. Andre hudlidelser kan ligne mykoser, fx eksemtilstande, pityriasis rosea og psoriasis. Systemisk behandling bør ikke påbegyndes, før diagnosen er sikret. Neglemykose ses hos ca. 5 % af den danske befolkning og skyldes hyppigst dermatofytter. Neglepsoriasis er en væsentlig differentialdiagnose, hvorfor en mykologisk diagnose er nødvendig før behandling. Der er de seneste år rapporteret terbinafin-resistente dermatofytoser, hvorfor man ved mistanke herom bør overveje denne mulighed og evt. bede om resistensundersøgelse (4875).
 2. Candidiasis er infektion med gærsvampen Candida. Den er hyppigst lokaliseret til slimhinderne i mundhule og vagina samt bleregion og intertriginøse områder. Også negle og især neglevolde kan angribes. Hos immundefekte kan infektionen omfatte større hudområder og hårbund som fx ved kronisk mucocutan candidiasis. Skyldes hyppigst Candida albicans, men andre Candida spp. kan være involverede.
 3. Malassezia spp. er en lipofil gærsvamp, som kan medføre pityriasis versicolor, Malassezia folliculitis og seboroisk dermatitis. Atopisk dermatitis i ansigt, på hals, ryg og bryst kan hos nogle patienter forværres pga. Malassezia spp.

Behandlingsvejledning

 1. Dermatofytter
  I de fleste tilfælde af overfladiske dermatomykoser er lokale midler tilstrækkelige. Ved udbredte, kroniske eller recidiverende tilstande og involvering af hårfollikler er systemiske antimykotika indicerede. Neglemykose behandles ofte med systemiske midler, da lokale midler kun i ganske milde og overfladiske tilfælde kan forventes at have effekt. Kombinationsbehandling med oral antimykotikum og antimykotisk lak til negle synes at bedre prognosen ved svære tilfælde af neglemykose.
 2. Candida spp
  Kutane, lokaliserede former for candidiasis behandles med lokale midler, mens recidiverende infektioner og mere udbredte former behandles med systemiske midler, fx fluconazol eller itraconazol (Tabel 1A).
 3. Malassezia spp
  Pityriasis versicolor kan i lokaliserede tilfælde behandles med shampoo kombineret med creme, begge indeholdende et lokalt virkende antimykotikum. Seboroisk dermatitis og andre inflammatoriske tilstande, hvor Malassezia spp. spiller en rolle, behandles med cremer, der indeholder azol eller ciclopirox, evt. kombineret med et svagt virkende steroid eller en calcineurin inhibitor. Malassezia folliculitis kan i lette tilfælde behandles med shampoo, der indeholder svampemiddel kombineret med acnemidler med effekt på de okkluderede talgkirtler. I svære tilfælde af Malassezia folliculitis kan et systemisk antimykotikum (fluconazol, itraconazol) evt. kombineret med antimykotisk shampoo forsøges.

 

Tabel 1A: Midler til Candidainfektioner  

 

 

C. albicans  

 

C. glabrata  

S. cerevisiae  

 

C. krusei  

C. norvegensis  

 

C. parapsilosis  

C. tropicalis  

Topikale midler  

Nystatin 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

Miconazol 

+++ 

++ 

++ 

Econazol*  

+++ 

++ 

++ 

Clotrimazol 

+++ 

+-0 

++ 

+++ 

Systemiske midler  

Fluconazol 

+++ 

+-0 

+++ 

Itraconazol 

+++ 

+-0 

+++ 

Voriconazol**  

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

Posaconazol**  

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

0: Ingen effekt 

+: Lille effekt 

++: Nogen effekt 

+++: God effekt 

 

* Findes kun i kombination med triamcinolonacetonid på det danske marked. 

** Specialistbehandling. 

 

Tabel 1B: Midler til Malasseziaog dermatofyt infektioner  

 

 

Malassezia  

 

Microsporum  

 

Trichophyton  

Epidermophyton  

Topikale midler  

Miconazol 

++ 

++ 

++ 

Econazol***  

++ 

Clotrimazol 

++ 

Ketoconazol 

+++ 

++ 

++ 

Terbinafin 

++ 

+++ 

Amorolfin 

ir 

+++ 

Ciclopirox 

(-amin)* 

++ 

+++ 

Systemiske midler  

Terbinafin 

ir 

+++ 

Griseofulvin 

ir 

+++ 

++ 

Fluconazol 

++ 

Itraconazol 

++ 

++ 

++ 

Voriconazol 

ir 

(+++)** 

(+++)** 

Posaconazol 

ir 

(+++)** 

(+++)** 

Ir: Ikke rekommanderet 

0: Ingen effekt 

+: Lille effekt 

++: Nogen effekt 

+++: God effekt 

 

* Ciclopirox har tillige en vis antibakteriel effekt og anvendes derfor til erytrasma. 

** Vori- og posaconazol har in vitro effekt overfor dermatofytter, men er ikke registreret til denne indikation. Almindeligvis er billigere og effektive alternativer tilgængelige. Specialistbehandling. 

Der henvises i øvrigt til Produktinformation på EMAs hjemmeside. 

*** Findes kun i kombination med triamcinolonacetonid på det danske marked. 

Tabel 1A og 1B. Dansk Dermatologisk Selskab: Guidelines for superficielle svampeinfektioner, 2012 (2019)

Referencer

4875. Saunte DML, Hare RK, Jørgensen KM et al. Emerging Terbinafine Resistance in Trichophyton: Clinical Characteristics, Squalene Epoxidase Gene Mutations, and a Reliable EUCAST Method for Detection. Antimicrob Agents Chemother. 2019; 63, http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31383665 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2981. Chen X, Jiang X, Yang M et al. Systemic antifungal therapy for tinea capitis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27169520 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

2693. Hald M, Arendrup MC, Svejgaard EL et al. Evidence-based Danish guidelines for the treatment of Malassezia-related skin diseases. Acta Derm Venereol. 2015; 95(1):12-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24556907 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2982. Pfaller MA, Castanheira M, Messer SA et al. Comparison of EUCAST and CLSI broth microdilu-tion methods for the susceptibility testing of 10 systemically active antifungal agents when tested against Candida spp. Diagn Microbiol Infect Dis. 2014; 79(2):198-204, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24736096 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

2019. Dansk Dermatologisk Selskab. Guidelines for superficielle svampeinfektioner. 2012; version 2, http://dds.nu/wp-content/uploads/2012/08/Guidelines-for-superficielle-svampeinfektioner_version-2.pdf (Lokaliseret 26. april 2023)

 

787. Svejgaard EL, Nilsson J. Onychomycosis in Denmark: prevalence of fungal nail infection in general practice. Mycoses. 2004; 47(3-4):131-5, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15078429/ (Lokaliseret 7. december 2021)