Hoste

Revideret: 09.12.2021

Hoste er et hyppigt symptom, som fører til mange lægekontakter i almen praksis. Systematisk review af fund fra almen praksis konkluderer, at i 70-95 % af tilfældene skyldes hosten en luftvejsinfektion, herunder influenza, 3-15 % skyldes astma, ca. 4 % pneumoni, ca. 0,3 % hjertesvigt, mens i 0,2-1,8 % af tilfældene er årsagen en underliggende malignitet (5562).  

I de fleste definitioner skelner man mellem akut hoste som varer under 8 uger og kronisk hoste, hvis hosten varer over 8 uger. Den mest almindelige årsag til akut hoste er akut bronkitis, som er en selvlimiterende, ofte viral, nedre luftvejsinfektion. Hosten ved akut bronkitis påvirkes ikke af antibiotikabehandling og svinder i de fleste tilfælde spontant efter 2-4 uger, men kan ved infektion med Adenovirus eller Mycoplasma Pneumoniae vare op til 8 uger og efter infektion med Bordetella Pertussis (kighoste) vare op til 12 uger. Hos børn er persisterende bakteriel bronkitis, en relativ hyppig årsag til kronisk våd hoste og i disse tilfælde er behandling med antibiotika effektiv med en number needed to treat (NNT) på 3 (4833). Årsager til kronisk hoste er mange og kan være pulmonale (fx astma, lungetumorer, kronisk bronkitis, bronkiektasier, lungefibrose mm.) eller ekstrapulmonale (fx bihuleproblemer, gastroøsophagal refluks, hjertesygdom, behandling med ACE-hæmmer m.m.).  

Vedvarende hoste kan også ses efter overstået COVID-19. 

Selv om der i løbet af de sidste år er fremkommet ny viden om patofysiologiske mekanismer ved kronisk hoste, er denne viden indtil videre ikke blevet omsat til nye effektive behandlinger. Der er således fortsat en ikke ubetydelig gruppe af patienter med kronisk hoste, som er svære at behandle (4453)

Behandlingsvejledning

Behandling af hoste med lægemidler med symptomatisk effekt, uden at der er tale om behandling af årsagen, er ikke særlig effektiv. Ved den produktive hoste med sejt ekspektoration kan man forsøge behandling med ekspektorantia, mens den tørre hoste kan forsøges behandlet med hostestillende midler (man bør huske, at tør hoste ses hos op mod 10 % ved ACE-hæmmerbehandling). Ved vedvarende hoste i mere end 4 uger hos en tidligere lungerask bør der tages røntgen af thorax og patienten bør henvises til lungemedicinsk udredning (4832)

Referencer

5562. Bergmann M, Haasenritter J, Beidatsch D et al. Prevalence, aetiologies and prognosis of the symptom cough in primary care: a systematic review and meta-analysis. BMC Fam Pract. 2021; 22, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34253179/ (Lokaliseret 9. december 2021)

 

4832. Morice AH, Millqvist E, Bieksiene K et al. ERS guidelines on the diagnosis and treatment of chronic cough in adults and children. Eur Respir J. 2020; 55(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31515408 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4453. Mazzone SB, Chung KF, McGarvey L. The heterogeneity of chronic cough: a case for endotypes of cough hypersensitivity. Lancet Respir Med. 2018; 6(8):636-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29914768 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4833. Marchant JM, Petsky HL, Morris PS et al. Antibiotics for prolonged wet cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018, https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004822.pub3/full?cookiesEnabled (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2082. Çolak Y, Laursen LC. Udredning og behandling af hoste. Ugeskr Læger. 2013; 7:418-24, http://ugeskriftet.dk/videnskab/udredning-og-behandling-af-hoste (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2491. Llor C, Moragas A, Bayona C et al. Efficacy of anti-inflammatory or antibiotic treatment in patients with non-complicated acute bronchitis and discoloured sputum: randomised placebo controlled trial. BMJ. 2013; 347, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24097128 (Lokaliseret 27. april 2023)