Kolestatisk hudkløe

Revideret: 04.10.2021

Kolestatisk hudkløe skyldes ophobning af galdesalte i blodet. Tilstanden opstår pga. nedsat galdeudskillelse fra levercellerne eller hindret afløb fra galdevejene (intra- eller ekstrahepatisk galdevejsobstruktion). 

Behandlingsvejledning

Ved galdevejsobstruktion er behandlingen endoskopisk eller sjældnere UL-vejledt perkutan drænage. 

 

Ved intrahepatisk kolestase anvendes primært oral indgift af anionbyttere. Disse binder galdesyrerne i tarmlumen, ophæver det enterohepatiske galdesyrekredsløb, nedbringer plasmakoncentrationen af galdesyrer og lindrer oftest hudkløen efter ca. en uge. Den syrebindende anionbytter, colestyramin og cholestipol, kan anvendes.

Ursodeoxycholsyre er en hydrofil galdesyre, som også kan have effekt på kolestatisk hudkløe. 

 

Midlet bør ikke anvendes ved galdevejsobstruktion. Ursodeoxycholsyre bindes af ionbyttere, hvorfor indgift ved kombinationsbehandling skal forskydes mindst 2 timer. 

 

Andre anvendelsesområder: 

Hos patienter med kronisk kolestatisk leversygdom kan ursodeoxycholsyre have symptomatisk effekt på kløe og ikterus. Dosis er 250 mg 2-4 gange daglig afhængigt af effekt (2472)

Ved graviditetsbetinget kolestase letter ursodeoxycholsyre kløen og reducerer forekomsten af komplikationer hos fosteret. 

Referencer

2472. Roma MG, Toledo FD, Boaglio AC. Ursodeoxycholic acid in cholestasis: linking action mechanisms to therapeutic applications. Clin Sci (Lond). 2011; 121(12):523-44, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21854363/ (Lokaliseret 27. april 2023)