Sygdomme i det ydre øre

Revideret: 29.09.2021

Otitis externa

Otitis externa skyldes infektion eller allergi. På grund af den stramt bundne hud i øregangen er det inflammatoriske ødem allerede tidligt i sygdomsforløbet årsag til kardinalsymptomet smerter. Kløe, smerter, hørenedsættelse og øreflåd ses ofte.  

Bakteriel infektion

Bakteriel infektion i øregangen er pinefuld, og man ser en ødematøs, forsnævret og rødlig eller bleg øregang. De hyppigst isolerede bakterier er Staphylococcus aureus og Pseudomonas aeruginosa, sjældnere proteus arter, Staphylococcus epidermidis, diptheroides og E. coli.  

Svampeinfektion

Ved svampeinfektion ses debris eller en grødlignende substans i det meste af øregangen, og kløe er det fremtrædende symptom. Ved otomikroskopi findes gerne mycelier. Svampeinfektion ses også efter længerevarende behandling med øredråber, der indeholder antibiotika og/eller glukokortikoider. Otomykose skyldes typisk Aspergillus niger (80 %) og i mindre grad Candida albicans.  

Allergisk kontaktdermatitis

Allergisk kontaktdermatitis i øregangen ses hos patienter med allergi over for indholdsstoffer i fremmedlegemer, fx ørepropper fra høreapparater og allergi over for øredråber. Kardinalsymptomet er kløe, mens flåd er sjælden. Øregangen er præget af en ofte skællende, eksematøs hud med debris og ofte tyndtflydende pus.  

Otitis externa necroticans/maligna

Otitis externa necroticans/maligna er en sjælden, men svært traktabel øregangsinfektion. Øregangsinfektionen kan sprede sig og resultere i osteomyelitis i kraniet med intrakraniel involvering og påvirkning af kraniernerverne til følge. Dette kan være forbundet med øget mortalitet (4614). Mortaliteten er ifølge en større nylig retrospektiv opgørelse over 786 patienter på kort sigt nede på 2,5 % efter behandling med kirurgi og relevant antibiotika (4615). Tilstanden skyldes oftest Pseudomonas aeruginosa. Den er præget af en svært ødematøs øregang med granulationer og kraftige smerter og ses oftest hos patienter med diabetes eller svækket immunforsvar. Tilstanden kræver behandling med lokal- og i.v.-antibiotika under indlæggelse.  

Behandlingsvejledning

Lokalbehandling kan næsten altid gennemføres og er ofte tilstrækkelig. Oprensningen af øregangen er lige så vigtig som den medicinske behandling:
Øregangen rengøres omhyggeligt, så det lokalt applicerede medikament kan komme i tæt kontakt med epitelet. 

Der er evidens for, at lokalbehandling alene med antibiotika og steroid til ukompliceret akut otitis externa, som kun involverer øregangen uden involvering af det ydre øre, er effektiv. Eddikevandsopløsning i koncentrationen 1 dl husholdningseddike opløst i 1 liter vand kan også anvendes i kortvarige og ukomplicerede tilfælde, hvor der ikke er trommehindeperforation, men det er underlegent i forhold til antibiotikaholdige øredråber, hvis behandlingsvarigheden er over en uge (3005) (3006) (3007). Eddikevandsopløsningen skal tempereres til 37 °C for at undgå påvirkningen af balanceorganet, og kan appliceres som en skylning af øret med en 10.- eller 20 ml. sprøjte.
Det er afgørende for behandlingen med øredråber, at øregangen er tilpas stor til, at dråberne kan løbe ind i bunden, hvilket kan volde problemer med nogle meget viskøse øredråber. Ved kraftigt ødem kan det være nødvendigt at ilægge antibiotikavædet meche (specialistopgave).
Der henvises til øremidler til lokal brug, øremidler indeholdende antibiotika og øremidler indeholdende glukokortikoider

 

Behandling af otitis externa med samtidig trommehindeperforation er en specialistopgave. 


Ved svampeinfektion suppleres evt. med systemisk behandling, da der ikke er registreret lokal applicerbare antimykotika, som er velegnede til selvadministration. Behandlingen af svampeinfektion (specialistopgave) er ofte langvarig og bør udstrækkes til mindst 14 dage efter symptomophør. Glukokortikoid er kontraindiceret, medmindre der samtidig behandles med antimykotikum. 

Det væsentligste ved behandling af den allergiske otitis externa er at fjerne allergenet. Derefter kan behandles med et svagt, lokalt virkende glukokortikoid.  


Behandling af den maligne eksterne otitis kræver grundig oprensning under mikroskop samt antibiotika givet intravenøst kombineret med lokalbehandling. Hyperbar iltbehandling i trykkammer anvendes undertiden supplerende i sværere tilfælde, selvom evidensgrundlaget ikke findes, da der mangler randomiserede studier (3008)

Graviditet og amning

Ved behandling med kombinationpræparater skal man være opmærksom på, at Hydrocortison med Terramycin® og Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B ikke bør anvendes ved graviditet og amning.  

 

Før administration af Cetraxal® Comp til gravide bør der foretages en vurdering af, om fordelene ved behandlingen overstiger de mulige risici, og der bør udvises forsigtighed når Cetraxal® Comp administreres til kvinder, der ammer.  

Referencer

4615. Hatch JL, Bauschard MJ, Nguyen SA et al. Malignant Otitis Externa Outcomes: A Study of the University HealthSystem Consortium Database. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2018; 127(8):514-20, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29962250 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3007. Dansk Otologisk Selskab. Kort Klinisk Retningslinje - Otitis externa. 2017, https://dsohh.dk/wp-content/uploads/2022/05/DSOHH-KKR-otitis-externa_2019.pdf (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

4614. Stevens SM, Lambert PR, Baker AB et al. Malignant Otitis Externa: A Novel Stratification Protocol for Predicting Treatment Outcomes. Otol Neurotol. 2015; 36(9):1492-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375971 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3006. Rosenfeld RM1, Schwartz SR, Cannon CR et al. Clinical practice guideline: acute otitis externa. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014; 150:1-24, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491310 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

3008. Phillips JS, Jones SE. Hyperbaric oxygen as an adjuvant treatment for malignant otitis externa. Cochrane Database Syst Rev. 2013; CD004617, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23728650 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

2792. Hollis S, Evans K. Management of malignant (necrotising) otitis externa. J Laryngol Otol. 2011; 125:1212-7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22018203 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

3005. Kaushik V, Malik T, Saeed SR. Interventions for acute otitis externa. Cochrane Database Syst rev. 2010; 20(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091565 (Lokaliseret 10. maj 2023)