Glukokortikoider ved øjensygdomme

S01BA

Revideret: 23.05.2019

Glukokortikoider anvendes dels systemisk, dels lokalt. Lokalt kan det appliceres som øjendråber og salve eller som injektion subkonjunktivalt, subtenonalt (under Tenons kapsel) eller i corpus vitreum. Endelig findes implantat til injektion i corpus vitreum med langvarig afgivelse af det aktive stof. 

Anvendelsesområder

Systemisk glukokortikoidbehandling er indiceret ved bagre uveitis, ved arteritis temporalis, sympatisk oftalmi, som supplement til antibiotisk behandling ved panoftalmi og ved immunologisk vævsafstødning efter hornhindetransplantation. Kan forsøges ved malign exoftalmus (thyroideaassocieret oftalmopati). 

Se evt. også regnbuehindebetændelse

 

Lokalbehandling med glukokortikoider foretrækkes ved overfladiske, mindre alvorlige lidelser. Ved mildere former for scleritis og episcleritis samt som supplement ved antibiotisk behandling af infektioner kan anvendes svagere glukokortikoider. Svagere glukokortikoider findes som dråber, salve eller i kombinationspræparater med antibiotika.
Ved alvorlig synstruende tilstand, fx iritis bør dexamethason anvendes. 

Som forebyggende behandling efter intraokulær kirurgi anvendes dexamethason evt. i kombination med lokaltvirkende NSAID. 

 

Subkonjunktival injektion af glukokortikoider kan anvendes ved kraftig iritis, evt. i forbindelse med systemisk behandling. Virkningen af en injektion holder sig ca. en uge for det tungtopløselige methylprednisolon.
Subtenonal steroid eller intravitreal implantat kan anvendes ved bagre uveitis, diabetisk maculaødem og ved maculaødem efter retinal veneoklussion. 

Behandlingsvejledning

Systemisk behandling 

Prednisolon (eller ækvipotente doser af andre glukokortikoider): 

 • Bagre uveitis, hvor centralsynet er truet. Initialt 60-80 mg dgl. Aftrappes ved klinisk bedring. Alternativt anvendes dexamethason 700 mikrogram intravitrealt (1 applikatordosis).
 • Arteritis temporalis. Initialt 60-80 mg, derefter 60 mg dgl. Støddosis i få dage med gramdoser kan også forsøges. Aftrapning vejledt af sænkningsreaktionen.
 • Malign exoftalmus. Initialt 60-80 mg, evt. højere dosis. Støddosis i få dage med gramdoser kan også forsøges. Aftrappes efter effekt.
 • Panoftalmi i forbindelse med antibiotisk behandling, fx et døgn efter påbegyndt effektiv antibiotisk behandling, 60 mg dgl. initialt for at mindske bindevævsdannelse i glaslegemet. Aftrappes efter effekt.
 • Corneatransplantatrejektion. 60-100 mg dgl. i få dage. Aftrappes i takt med klinisk respons.


Lokalbehandling 

 • Iritis, scleritis. Behandles med dexamethason. Initialt 1 dråbe 3-6 gange dgl. I svære tilfælde hver time. Øjensalve til sengetid som supplement til dråbebehandling om dagen. Aftrappes efter klinisk respons.
 • Episcleritis. Behandles med hydrocortison. Initialt 1 dråbe 3 gange dgl. Øjensalve til sengetid som supplement til dråbebehandling om dagen. Aftrappes efter klinisk respons.
 • Maculaødem efter veneokklusion. 700 mikrogram dexamethason intravitrealt (1 applikatordosis).
 • Bagre uveitis. Som alternativ til systemisk behandling kan anvendes dexamethason 700 mikrogram intravitrealt (1 applikatordosis).
 • Forebyggende efter intraokulær kirurgi. Der gives dexamethason 1 dråbe 3-4 gange dagligt i 2-4 uger.

Kontraindikationer

Herpes simplex uden samtidig behandling med aciclovir. Andre infektioner uden samtidig brug af antiinfektiøs behandling.

Forsigtighedsregler

På grund af bivirkningerne bør glukokortikoider anvendes med forsigtighed ved behandling af allergisk conjunctivitis.  

Efter intravitreal injektion bør patienten overvåges for endoftalmitis, intraokulær inflammation, forhøjet intraokulært tryk og nethindeløsning. 

Suspensioner bør ikke anvendes i forbindelse med kontaktlinser, fordi krystallerne kan lædere cornea. 

Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres.  

Steroidholdige øjenmidler kun bør anvendes af øjenlæger. 

 

Bivirkninger

 • Nedsætter resistensen mod infektioner. Dette er særlig farligt ved herpes simplex- og svampeinfektioner.
 • Intraokulær trykforhøjelse. Debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan der opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn. Derfor bør øjentrykket jævnligt kontrolleres hos alle i længerevarende steroidbehandling. Trykstigning kan ses efter alle applikationsformer.
 • Både systemisk og lokal behandling med steroider kan accelerere udviklingen af katarakt.
 • Ved substanstab i cornea kan der optræde et Descemetocele og øget risiko for corneaperforation. Dette gælder også for kombinationspræparater.
 • Ved behandling af øjenlågskant eller øjenlåg kan der opstå hud-atrofi med telangiektasi og striae.
  Steroider på øjenlågene kan ved blinkning trænge ind i tårefilmen og give okulære bivirkninger.
  Se endvidere Glukokortikoider.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Dexamethason Maxidex®
Novartis
øjendråber, suspension  1 mg/ml 5 ml  
Dexamethason Maxidex®
Novartis
øjendråber, suspension  1 mg/ml 2 x 3 ml  
Dexamethason Monopex®
Thea Nordic
øjendråber, opløsning  1 mg/ml 30 x 0,4 ml  
Dexamethason Monopex®
Thea Nordic
øjendråber, opløsning  1 mg/ml 100 x 0,4 ml  
Dexamethason Ozurdex
Allergan
Intravitrealt implantat med applikator  700 mikrogram 1 stk.  
Hydrocortison Softacort
Thea Nordic
øjendråber, endosis  3,35 mg/ml 30 x 0,4 ml  
Prednisolon Ultracortenol®
Agepha
øjensalve  0,5 % 5 g  
 
 
Gå til toppen af siden...