Ultracortenol®

S01BA04
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjensalve 0,5%. 1 g indeholder 5 mg prednisolon (som pivalat). 

Doseringsforslag

Øjensalve. Appliceres 2-3 gange dgl.  

Instruktioner

Sådan bruger du øjensalve

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Akut herpes simplex uden samtidig behandling med aciclovir
 • Varicellae og andre virussygdomme i cornea og conjunctiva
 • Okulær tuberkulose
 • Okulær svampeinfektion
 • Ubehandlede okulære bakterielle infektioner
 • Allergi over for indholdsstofferne, specielt lanolin.

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.
 • Forsigtighed ved behandling af patienter med diabetes mellitus. Disse patienter kan være prædisponeret for øget intraokulært tryk og/eller katarakt dannelse.
 • Bør ikke anvendes sammen med kontaktlinser, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjenirritation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneal udtynding  (efter langtidsbrug), Corneaperforation, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt, Synsforstyrrelser  (synsfeltdefekter).
Ikke kendt Ptosis.
 • Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn. 
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

 

Se endvidere Glukokortikoider ved øjensygdomme

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Kortikosteroider undertrykker den inflammatoriske respons ved at hæmme dannelsen af inflammationsmediatorer såsom prostaglandiner og leukotriener.
 • Desuden hæmmes den kemotaktiske migrering af neutrofiler i forbindelse med inflammationen og antallet samt aktiviteten af lymfocytter reduceres. Dermed undertrykkes ødemer, fibrin aflejring, kapillær dilatation, celleinfiltration, kapillær- og fibroblastisk profileration, aflejring af kollagen og ardannelse i forbindelse med inflammation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjensalve 0,5% 485006
5 g
100,75
 
 

Revisionsdato

2017-04-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...