Glatirameracetat

L03AX

Revideret: 20.03.2017

Glatirameracetat er acetatsaltet af en blanding af syntetiske polypeptider. 

Anvendelsesområder

I kliniske forsøg hos patienter med attakvis multipel sklerose (MS) reducerede glatirameracetat antallet af nye attakker med ca. 30% sammenlignet med placebo og reducerer også nye sygdomsforandringer på MR-scanning. Hos patienter med den første formodede demyeliniserende episode og typiske MS-forandringer på MR-scanning medførte behandling med glatirameracetat, at tiden til klinisk sikker MS blev forlænget. 

Flere sammenlignende undersøgelser har ikke vist forskel i behandlingseffekt mellem glatirameracetat og forskellige interferon-beta præparater.
Der foreligger få oplysninger om, i hvilken grad glatirameracetat påvirker sygdomsprogressionen på længere sigt, og utilstrækkelige oplysninger om glatirameracetats påvirkning af patienternes daglige aktivitetsniveau. 

Behandlingsvejledning

Behandling med glatirameracetat 20 mg subkutant daglig eller 40 mg subkutant 3 gange ugentlig er indiceret ved attakvis MS med bevaret gangfunktion og med tegn på aktivitet i sygdommen, dokumenteret ved attakker over en forudgående 2-års-periode, samt ved første klinisk veldefinerede demyeliniserende episode, såfremt alternative diagnoser er udelukkede, og patienten bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS. 

 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i behandling af MS. 

 

Opfølgning af behandling 

Behandling med glatirameracetat bør opfølges med klinisk kontrol efter 3 og 6 måneder og derefter hver 6. måned med registrering af attakker, objektiv neurologisk undersøgelse og bivirkninger.
MR-scanning bør foretages efter 1 års behandling.
Det anbefales, at behandlingen erstattes med natalizumab, fingolimod, daclizumab eller alemtuzumab, såfremt der konstateres klinisk sygdomsaktivitet eller nytilkomne læsioner på MR-scanning. 

 

Se evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Bivirkninger

Der henvises til oversigten (tabel 1) eller til præparatbeskrivelsen. 

Farmakodynamik

Der henvises til oversigten (tabel 1) eller til præparatbeskrivelsen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Glatirameracetat Copaxone®
TEVA
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 28 x 1 ml   355,45
Glatirameracetat Copaxone®
TEVA
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg/ml 12 x 1 ml   414,69
Glatirameracetat Copemyl®
Mylan
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 28 x 1 ml   348,35
 
 
Gå til toppen af siden...