Vasopressinantagonister

C03XA

Revideret: 08.03.2018

Tolvaptan er en selektiv vasopressin-receptorantagonist med en affinitet for V2-receptoren, der er større end for det native argininvasopressin. Ved oral indtagelse medfører doser på 15-60 mg tolvaptan en øgning i urinudskillelsen, hvilket resulterer i øget vandudskillelse, nedsat urinosmolalitet og øgede koncentrationer af serum-natrium.  

  

Tolvaptan anvendes til behandling af Schwartz-Bartters syndrom, SIADH (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion). Behandling bør indledes på et hospital pga. behov for nøje kontrol af serum-natrium og volumenstatus. 

  

Anvendes desuden til opbremsning af progressionen af cysteudvikling og nyreinsufficiens hos voksne med autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD). 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Tolvaptan er ikke undersøgt hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min).  

 

For andre kontraindikationer, se præparatbeskrivelser. 

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er tørst og kvalme. 

Tolvaptan medfører hos 5-10% af patienterne en reversibel stigning i leverenzymer og bilirubin. Ved høj dosering, bør leverenzymer og bilirubin måles mindst én gang om måneden de første 18 behandlingsmåneder, herefter hver 3. måned. 

Tolvaptan kan forårsage hyperglykæmi og nedsat urinsyre-clearance. 

Interaktioner

Tolvaptan er et CYP3A4-substrat og kan øge eksponeringen for andre CYP3A4-substrater. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Tolvaptan Jinarc
Otsuka Pharma
tabletter  15 mg + 45mg 28 + 28 stk. (blister)   234,96
Tolvaptan Jinarc
Otsuka Pharma
tabletter  30 mg + 60 mg 28 + 28 stk. (blister)   156,64
Tolvaptan Jinarc
Otsuka Pharma
tabletter  30 mg + 90 mg 28 + 28 stk. (blister)   117,48
Tolvaptan Samsca
Otsuka Pharma
tabletter  7,5 mg 10 stk. (blister)   2.324,38
Tolvaptan Samsca
Otsuka Pharma
tabletter  15 mg 10 stk. (blister)   1.934,74
Tolvaptan Samsca
Otsuka Pharma
tabletter  15 mg 10 stk. (blister) (Abacus)   1.940,00
Tolvaptan Samsca
Otsuka Pharma
tabletter  30 mg 10 stk. (blister)   1.046,07
 
 
Gå til toppen af siden...