Ultravist®

V08AB05
 
 
Non-ionisk monomert røntgenkontraststof til parenteral anvendelse.

Anvendelsesområder

  • Infusionsvæske 150 mg iod/ml. Digital subtraktionsangiografi.
  • Infusionsvæske 240 mg iod/ml. Computertomografi. Flebografi. Urografi. Artrografi. Hysterosalpingografi. Fistulografi.
  • Infusionsvæske 370 mg iod/ml. Computertomografi. Flebografi. Urografi. Angiokardiografi. Fistulografi.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning 150 mg iod/ml, 240 mg iod/ml eller 370 mg iod/ml. 1 ml indeholder henholdsvis 312 mg, 499 mg og 769 mg iopromid.  

Doseringsforslag

Individuel dosering, som afhænger af undersøgelsestypen. Der henvises til speciallitteratur.
Bemærk: Patienten bør observeres i mindst 30 min. 

Kontraindikationer

Tidligere svær reaktion på iopromid.

Forsigtighedsregler

Må kun under tvingende omstændigheder anvendes til patienter med ubehandlet tyrotoksikose.
Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Hypertension, Vasodilatation.
Brystsmerter.
Hovedpine, Svimmelhed.
Conjunctivitis, Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Arytmier, Dyspnø, Hypotension, Ødemer.
Konfusion, Paræstesier, Somnolens.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Hjertestop, Myokardieiskæmi.
Angst.

Interaktioner

Samtidig behandling med metformin kan udløse lactacidose, hvis indgiften af kontraststof medfører en nedsættelse af nyrefunktionen: 

  • Hvis nyrefunktionen er nedsat (GFR < 45 ml/min resp. 60 ml/min), skal metformin seponeres 48 timer før intravenøs resp. intraarteriel injektion af kontraststof og må først genoptages 48 timer senere under forudsætning af, at nyrefunktionen er normaliseret.
  • Ved GFR > 45 ml/min (intravenøs) og GFR > 60 ml/min (intraarteriel) kan patienten fortsætte metforminbehandlingen, da det er meget sjældent, at kontraststoffet påvirker nyrefunktionen i disse tilfælde. Risikoen for kontrastinduceret nefropati er højere efter intraarteriel end intravenøs injektion. Derfor forskellen i GFR-niveau. Der er ingen direkte interaktion mellem de to lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Ud fra en lægefaglig vurdering kan den gravide undersøges med iodkontrast. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Iod dæmper røntgenstrålerne mere end det omliggende bløde væv. Denne forskel muliggør røntgenbilleddiagnostik. 

Farmakokinetik

  • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
  • Efter i.v. indgift udskilles ca. 90% i løbet af 24 timer ved normal nyrefunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber Ultravist®
Styrke Osmolaritet
150 mg iod/ml 328 mosmol/l
240 mg iod/ml 483 mosmol/l
370 mg iod/ml 774 mosmol/l
pH alle styrker 6,5-8

  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml 558057
10 x 100 ml
5.438,10
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml 168082
10 x 200 ml
10.316,10
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml 525771
8 x 500 ml
20.343,10
 
 

Revisionsdato

2016-03-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. februar 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...