Fucithalmic®

S01AA13
 
 

Smalspektret antibiotikum til lokal anvendelse. Fortrinsvis med virkning på stafylokokker. Desuden en vis effekt ved lokalbehandling over for streptokokker og haemophilus, men chloramphenicol bør dog foretrækkes her. 

Anvendelsesområder

  • Øjeninfektioner (fx conjunctivitis, meibomitis, blefaritis), forårsaget af fusidinsyrefølsomme bakterier
  • Profylaktisk ved cornea abrasio og corpus alienum corneae.

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension 1%, i tube. 1 g indeholder 10 mg fusidin (som fusidinsyre). 

Doseringsforslag

  • 1 dråbe i det afficerede øje 2 gange i døgnet er tilstrækkelig på grund af depotvirkning (12 timer).
  • Behandlingen bør fortsættes i 2 dage, efter at symptomerne er ophørt.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser fjernes før applikation og tidligst indsættes 12 timer efter afsluttet behandling.
  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser.
  • Den mikrokrystallinske fusidinsyre kan forårsage ridser i kontaktlinserne eller cornea.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (bl.a. brændende følelse, svien, smerter).
Okulær hyperæmi, Sløret syn  (forbigående), Øjenirritation, Øjenkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angioødem, Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*, Forværret conjunctivitis.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkningsspektrum. Se Fusidin (systemisk brug).

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Andre:
Carbomer : øjendråber, suspension 1 %
Dinatriumedetat : øjendråber, suspension 1 %
Mannitol : øjendråber, suspension 1 %
Natriumacetat : øjendråber, suspension 1 %
Sterilt vand : øjendråber, suspension 1 %

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, suspension 1 % 515608
5 g
85,40
(B) øjendråber, suspension 1 %  (ChemVet) 502115
5 g
108,50
(B) øjendråber, suspension 1 %  (Orifarm) 395421
5 g
91,50

Substitution

øjendråber, suspension 1 %
Fusidinsyre "2care4" (Parallelimport), Fusidin, øjendråber, suspension 1 %
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-05-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...