Genotropin®

Genotropin Miniquick
H01AC01
 
 
Væksthormon fremstillet ved genteknologi (colibakterier). Identisk med humant somatropin.

Anvendelsesområder

  

Bemærk: 

Behandling med væksthormon bør indledes på en sygehusafdeling, der har særlig erfaring inden for dette område. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 pen GoQuick indeholder 5 mg eller 12 mg somatropin.
Genotropin® Miniquick, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 tokammerampul (engangssprøjte) indeholder 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg eller 2 mg somatropin. 

Doseringsforslag

Væksthormonmangel 

 • Børn. 0,025-0,035 mg/kg legemsvægt/døgn s.c., svarende til 0,7-1 mg/m2 legemsoverflade/døgn.
 • Voksne. Initialt 0,1-0,3 mg/døgn s.c. ved sengetid. Dosis justeres løbende baseret på klinisk respons og serum-IGF-I-koncentrationen.

 

Turners syndrom 

 • 0,045-0,050 mg/kg legemsvægt/døgn s.c., svarende til 1,4 mg/m2 legemsoverflade/døgn.

 

Small for Gestational Age (SGA) 

 • Vækstforstyrrelser hos børn født små i forhold til gestationsalder (SGA) og uden spontan vækstforøgelse ved 4-års-alderen eller senere. Sædvanligvis 0,035 mg/kg/døgn svarende til 1,0 mg/m2/døgn. Højere doser har været anvendt.

 

Kronisk nyresygdom med dårlig højdevækst 

 • 0,045- 0,050 mg/kg legemsvægt/døgn s.c., svarende til 1,4 mg/m2 legemsoverflade/døgn.

 

Prader-Willis syndrom 

 • Børn. 0,035 mg/kg legemsvægt/døgn s.c. svarende til 1 mg/m2 legemsoverflade/døgn.

 

Bemærk: 

 • Dosis bør gives om aftenen.
 • Der bør skiftes indstikssted for at undgå lipoatrofi.
 • Den angivne maksimale døgndosis bør ikke overskrides.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Instruktioner

 

 

 

  

 

Kontraindikationer

 • Aktiv hjernetumor eller anden aktiv malign sygdom.
 • Akut kritisk sygdom.
 • Fremning af vækst hos børn med lukkede epifyselinjer.

Forsigtighedsregler

 • Børn med lukkede epifyselinjer vurderes for fortsat væksthormonmangel inden behandling fortsættes med voksendosis.
 • Patienter med diabetes eller glucoseintolerance skal monitoreres nøje.
 • Proliferativ diabetisk retinopati.
 • Thyroideastatus og nyrefunktion kontrolleres jævnligt. Ved symptomer forenelig med øget intrakraniel tryk anbefales fundoskopi.
 • Før behandling påbegyndes hos patienter med Prader-Willis syndrom, bør disse undersøges for tegn på øvre luftvejsobstruktion, søvnapnø eller luftvejsinfektioner.
 • Væksthormon øger den perifere dejodering af T4 til T3.

Bivirkninger

 • De almindeligste bivirkninger omfatter normalt hovedpine, led- og muskelsmerter, kvalme og kraftesløshed.
 • Somatropin nedsætter insulinfølsomheden. Nedsat glukosetolerans, diabetes og hyperglykæmi forekommer.
 • Hos voksne er bivirkninger pga. væskeretension almindelige (fx perifere ødemer), mens de hos børn ses mindre hyppigt. Disse bivirkninger er normalt forbigående.
 • Hypothyreoidisme kan demaskeres pga. øget omdannelse af T4 til T3.
 • Benign intrakraniel trykstigning er set - formodentlig relateret til væskeretension.
 • I meget sjældne tilfælde er set leukæmi hos børn, men alt tyder på, at incidensen er på niveau med baggrundspopulationen.
 • Øget risiko for pancreatitis hos børn i forhold til voksne.
 • Udvikling af antistoffer er forekommet med varierende hyppighed, alt efter dosisstørrelse.
 • Forbigående reaktioner på indstiksstedet (fx blødning, atrofi, urticaria).

Interaktioner

Glukokortikoider kan modvirke effekten af somatropin. Samtidig anvendelse af disse farmaka kræver omhyggelig justering af glukokortikoiddosis.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af somatropin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Væksthormon. 

Farmakokinetik

 • Bindes til specifikke proteiner i plasma.
 • Plasmahalveringstid 20-25 min. efter i.v. injektion og 2-4 timer efter s.c. injektion.
 • Effekten på de metaboliske funktioner varer betydeligt længere, formentligt fordi GH stimulerer dannelse af IGF-I, hvis halveringstid er betydeligt længere.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Genotropin® Miniquick, pulver til injektionsvæske. pH efter opløsning ca. 6,8. 

 

Håndtering 

Genotropin® GoQuick (pen) og Genotropin® Miniquick : 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulver til injektionsvæske i det ene kammer i tokammerampullen opløses forsigtigt uden omrystning i solvens, se medfølgende brugsvejledning. Se film under instruktioner.

 

Holdbarhed 

Genotropin® GoQuick: 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 1 måned ved stuetemperatur (højst 25°). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur.
 • Brugsfærdig injektionsvæske i tokammerampul er holdbar i 4 uger i køleskab (2-8°C).

Genotropin® Miniquick: 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 6 måneder ved stuetemperatur (højst 25°). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur.
 • Brugsfærdiginjektionsvæske i tokammerampul er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg
Andre:
Dinatriumphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg
Glycin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg
Mannitol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg
Natriumdihydrogenphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg (Miniquick) , pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg  (miniquick)  436618
7 x 0,2 mg
515,85 245,64
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg  (miniquick)  436717
7 x 0,4 mg
1.013,65 241,35
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg  (miniquick)  436733
7 x 0,6 mg
1.511,45 239,91
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg  (miniquick)  109611
7 x 0,8 mg
2.009,25 239,20
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg  (miniquick)  109629
7 x 1,0 mg
2.507,05 238,77
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg  (miniquick)  109637
7 x 1,2 mg
3.004,90 238,48
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg  (miniquick)  083048
7 x 1,4 mg
3.502,65 238,28
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg  (miniquick)  436758
7 x 1,6 mg
4.000,45 238,12
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg  (miniquick)  083212
7 stk
4.498,25 238,00
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg  (miniquick)  083220
7 stk
4.996,05 237,91
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg 089190
1 stk. (GoQuick)
1.735,70 231,43
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg 089212
1 stk. (GoQuick)
3.630,65 201,70

Foto og identifikation

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,2 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,2 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,4 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,4 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,6 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,6 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,8 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,8 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,2 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,2 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,4 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,4 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,6 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,6 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,8 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,8 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2,0 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 2 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  5 mg

Farve: Grøn
Mål i mm: 219 x 22
Genotropin® 5 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
Set fra bagsiden med dosisvindue. Uden penhætte.
 
Genotropin® 5 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  12 mg

Farve: Lilla
Mål i mm: 219 x 22
Genotropin® 12 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
Set fra bagsiden med dosisvindue. Uden penhætte.
 
Genotropin® 12 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...