Natriumklorid "Fresenius Kabi" 9 mg/ml

B05BB01, V07AB
 
 

Anvendelsesområder

 • Behandling af hypovolæmi med tab af ekstracellulærvæske (fx blodtab, diarré, ileus).
 • Intravenøs væsketerapi ved natriummangel. Erstatning af basale natrium- og væsketab.
 • Til opløsning og fortynding af infusions- og injektionssubstanser samt infusionskoncentrater.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 9 g natriumchlorid. 

Solvens til parenteral anvendelse. 1 l indeholder 9 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis 0,5-2 liter i.v. i døgnet.
 • Infusionshastighed sædvanligvis ikke over 500 ml/time.
 • Ved blod- og væsketab med sikker hypovolæmi kan initial væsketilførsel være betydelig hurtigere.

Forsigtighedsregler

 • Ved stærkt nedsat nyrefunktion, hvor indgift er påkrævet, bør der føres nøje kontrol med væskebalance og serumelektrolytter før og efter infusionen.
 • Ved hyponatriæmi bør korrektionen sædvanligvis ikke overstige 10 mmol/l/døgn.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypotension.
Hyperchloræmisk acidose, Hypernatriæmi.
Tremor.

Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af: 

 • arytmier
 • lungestase
 • lungeødem

også hos patienter uden kendt hjertesygdom. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 50 ml væske pr. 6 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalisering, kirurgiske procedurer eller kliniske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Natrium er den dominerende kation i ekstracellulærvæsken og kontrollerer vandfordelingen, væske- og elektrolytbalancen samt opretholder det osmotiske tryk i blod og væv.
 • Natriumioner er associeret med chloridioner og bicarbonationer i reguleringen af syre-basebalancen.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Farmakokinetik

Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodkinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Chlorid 154 mmol
Natrium 154 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 308 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
pH ca. 5

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 179357
30 x 250 ml (Luer Lock)
343,30
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 399404
60 x 50 ml (Luer Lock)
472,00
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 505427
60 x 50 ml (Freeflex)
465,25
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 048028
50 x 100 ml (Freeflex)
465,25
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 591828
50 x 100 ml (Luer Lock)
472,00
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 537465
30 x 250 ml (Freeflex)
336,50
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 042469
10 x 1000 ml (Freeflex)
134,85
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 141388
20 x 500 ml (Freeflex)
234,25
(B) solvens til parenteral anv. 9 mg/ml 043919
20 amp. x 10 ml
75,00
(B) solvens til parenteral anv. 9 mg/ml 141856
20 amp. x 10 ml
75,00
(B) solvens til parenteral anv. 9 mg/ml 477752
10 htgl. x 20 ml
104,10
(B) solvens til parenteral anv. 9 mg/ml 009282
20 amp. x 20 ml
79,05
(B) solvens til parenteral anv. 9 mg/ml 405168
20 x 20 ml
79,05
(B) solvens til parenteral anv. 9 mg/ml 477760
10 htgl. x 50 ml
118,35
(B) solvens til parenteral anv. 9 mg/ml 477786
10 htgl. x 100 ml
160,35
 
 

Revisionsdato

2016-10-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. marts 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...