Elektrolyt "SAD"

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 1,32 g calciumchlorid (som dihydrat), 100 g (505 mmol) glucose (som monohydrat), 3,73 g kaliumchlorid, 1,2 mg kobberacetat, 2 g magnesiumchlorid, 2,72 g natriumacetat, 4,68 g natriumchlorid, 0,2 mg natriumiodid og 22 mg zinkacetat. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Maksimal dosis svarende til 0,5 mmol kalium/kg legemsvægt/time.

Forsigtighedsregler

 • Nyreinsufficiens
 • Hjerteinsufficiens. Infusionsmængde og -hastighed bør tilpasses patientens cirkulatoriske status meget nøje, især minutvolumen for at undgå væske- og cirkulatorisk overbelastning.
 • Tilstande med ødemer
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Infusionsvæsken er efter indgift let hypoton og kan derfor forårsage mindre fald i plasma-natrium hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse. Hos patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) kan selv et mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l) forårsaget af Elektrolyt "SAD" give kritisk intrakraniel trykstigning.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.
 • På grund af risiko for flebitis bør indgift i central venekateter foretrækkes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Tromboflebitis.
Ikke kendt Lungeødem.
Glucosuri, Hyperglykæmi, Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*.

*Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopat, somi er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

 

 • Hyperglykæmi, glucosuri og lungeødem ses ved for hurtig infusion.
 • Tromboflebitis ses især ved infusion i perifer vene.
 • Nekrose på indstiksstedet set efter paravenøs infusion.

 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning.
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Natrium, kalium, magnesium og chlorid udskilles primært gennem nyrerne.
 • Calcium udskilles næsten ligeligt fordelt gennem nyrerne og med endogen tarmsekretion.
 • Glucose metaboliseres primært til gluconeogenese (energilagring) og til glycogenolyse (energifrigivelse).
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l: 
Acetat 20 mmol
Calcium 9 mmol
Chlorid 178 mmol
Iodid 1,3 mikromol
Kalium 50 mmol
Kobber 6 mikromol
Magnesium 10 mmol
Natrium 100 mmol
Zink 100 mikromol
Øvrige oplysninger: 
Energiindhold/l 1.550 kJ (370 kcal)
Osmolaritet 870 mosmol/l
Isotoni Hypertonisk
pH ca. 4,5

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb i venen. 
 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
infusionsvæske 506493
1000 ml x10
 
 

Revisionsdato

2018-06-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...