Elektrolyt "SAD"

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 1,32 g calciumchlorid (som dihydrat), 100 g (505 mmol) glucose (som monohydrat), 3,73 g kaliumchlorid, 1,2 mg kobberacetat, 2 g magnesiumchlorid, 2,72 g natriumacetat, 4,68 g natriumchlorid, 0,2 mg natriumiodid og 22 mg zinkacetat. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Maksimal dosis svarende til 0,5 mmol kalium/kg legemsvægt/time.

Forsigtighedsregler

 • Nyreinsufficiens
 • Hjerteinsufficiens
 • Tilstande med ødemer
 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok
 • Samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika og ACE-hæmmere
 • På grund af risiko for flebitis bør indgift i central venekateter foretrækkes.

Bivirkninger

Ikke kendt Lungeødem, Tromboflebitis.
Hyperkaliæmi.

 

 • Hyperkaliæmi og lungemeboli ses ved for hurtig infusion.
 • Tromboflebitis ses især ved infusion i perifer vene.
 • Hudreaktioner kan opstå ved subkutan infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Natrium, kalium, magnesium og chlorid udskilles primært gennem nyrerne.
 • Calcium udskilles næsten ligeligt fordelt gennem nyrerne og med endogen tarmsekretion.
 • Glucose metaboliseres primært til gluconeogenese (energilagring) og til glycogenolyse (energifrigivelse).
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l: 
Acetat 20 mmol
Calcium 9 mmol
Chlorid 178 mmol
Iodid 1,3 mikromol
Kalium 50 mmol
Kobber 6 mikromol
Magnesium 10 mmol
Natrium 100 mmol
Zink 100 mikromol
Øvrige oplysninger: 
Energiindhold/l 1.550 kJ (370 kcal)
Osmolaritet 870 mosmol/l
Isotoni Hypertonisk
pH ca. 4,5

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb i venen. 
 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
infusionsvæske 506493
1000 ml x10
 
 

Revisionsdato

2017-12-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...