Daivonex®

D05AX02
 
 

Vitamin D-derivat til lokal behandling af psoriasis. 

Anvendelsesområder

Psoriasis vulgaris. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 50 mikrogram calcipotriol. 

Doseringsforslag

Voksne  

  • Initialt. Appliceres 2 gange dgl.
  • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

  • Bør ikke anvendes i ansigtet.
  • Efter brug vaskes hænder.
  • Maksimal dosering bør anføres ved udleveringen.
  • Den totale dosis må ikke overstige 5 mg calcipotriol svarende til 100 g gel eller salve pr. uge og kroppens samlede areal behandlet med calcipotriol må ikke være større end 30%.

Kontraindikationer

  • Bør ikke anvendes i ansigtet på grund af særlig risiko for irritation.
  • Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Patienterne skal instrueres i at vaske hænder efter påsmøringen, så behandlingsmidlet ikke uforvarende overføres til ansigtet, hvor den sarte hud kan blive irriteret.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hudirritation.
Almindelige (1-10%) Brændende fornemmelse i huden, Dermatitis, Erytem, Forværring af psoriasis, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypercalcæmi*.
Folliculitis, Fotosensibilitet.
Hypersensitivitet.

* Risikoen for systemiske bivirkninger er minimal, hvis den maksimale ugentlige dosis ikke overskrides. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ca. 25% på beskadiget hud. Derfor må præparatet kun anvendes kortvarigt på begrænsede hudområder. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Erfaring savnes. Den systemiske absorption ved korttidsanvendelse på mindre hudområder er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Hæmmer proliferationen og stimulerer differentiering af keratinocytter.

Farmakokinetik

Absorptionen efter en enkelt applikation på psoriasisafficeret hud er ringe (< 1%), dog må man ikke anvende mere end 100 g creme om ugen. Appliceres større mængder, kan P-calcium stige. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Må ikke fryses.
  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 6 måneder.

 

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 50 mikrogram/g  (EuroPharmaDK) 042290
60 g
Udgået 10-09-2018
(B) creme 50 mikrogram/g  (Orifarm) 499940
100 g
858,20
 
 

Revisionsdato

2018-09-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...