Fotil®

Fotil Forte
S01EB51
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel (timolol) i kombination med miotikum (pilocarpin). Timolol og pilocarpin nedsætter det intraokulære tryk ved henholdsvis at reducere kammervandsproduktionen (timolol) og øge afløbet (pilocarpin). 

Anvendelsesområder

 • Øjendråber. Åbenvinklet glaukom, hvor samtidig behandling med timolol og pilocarpin er indiceret.
 • Forte øjendråber. Åbenvinklet glaukom, hvor samtidig behandling med timolol og pilocarpin er indiceret, og hvor kombinationen af timolol 5 mg/ml og pilocarpin 20 mg/ml ikke har haft effekt.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg pilocarpinhydrochlorid og 5 mg timolol (som maleat). 

Fotil® Forte, øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 40 mg pilocarpinhydrochlorid og 5 mg timolol (som maleat). 

Fotil® Forte, øjendråber, enkeltdosisbeholdere. 1 ml indeholder 40 mg pilocarpinhydrochlorid og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

1 dråbe 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen kan kombineres med adrenalin eller dipivefrin lokalt og/eller carboanhydrasehæmmere lokalt eller systemisk.
 • Adrenalin og dipivefrin virker bedst ved applikation et par min. efter drypning med Fotil® eller Fotil® Forte (antagonisme mellem adrenerg β-blokker og adrenalin).
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol:
  • astma
  • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
  • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres af pacemaker
  • manifest hjerteinsufficiens
  • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension.
 • Kardiogent shock
 • Allergi over for β-blokkere
 • Akut iritis, idet risikoen for udvikling af synekier er større ved en lille pupil.

Forsigtighedsregler

 • Timolol: Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger.
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser
 • Kan forværre myasthenia gravis
 • Øjendråber, opløsning, i flerdosisbeholder: Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Bradykardi, Hypertension, Hypotension.
Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Nervøsitet, Svimmelhed.
Periokulær hyperpigmentering, Urticaria.
Allergisk conjunctivitis, Astenopi, Celler i det forreste kammer, Fotofobi, Keratitis, Konjunktival blødning, Synsforstyrrelser  (nedsat syn, sløret syn), Tåreflåd, Ændring af øjenvipper, Øget irispigmentering, Øjenlågsirritation, Øjensmerter, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kontaktdermatitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, AV-blok*, Bronkospasme*, Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop*, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ødemer.
Alopeci.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*.
Choroidealøsning**, Dobbeltsyn.
Ikke kendt Abdominalsmerter*.
Bradykardi*, Dyspnø*.
Depression*, Hukommelsesbesvær*, Nervøsitet*, Paræstesier*, Svimmelhed*, Synkope*.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere. 

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika
  • digoxin
  • parasympatomimetika
  • CYP2D6-hæmmere (bl.a.fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.

  

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Farmakodynamik

Pilocarpin 

 • Et parasympatomimetisk stof med acetylkolinlignende virkning.
 • Når pilocarpin anvendes lokalt i øjet, giver det pupilkontraktion, akkomodationsspasme og en kortvarig stigning i det intraokulære tryk efterfulgt af et mere vedvarende trykfald.
 • Faldet i det intraokulære tryk menes at være forårsaget af en sammentrækning af iris sphincter og ciliarmusklen, som resulterer i øget pres på sclerasporen, hvilket åbner kammervinklen, således at kammervandsgennemstrømningen øges.
 • Pilocarpin har længe været fastslået som et miotikum til pupilkontraktion og sænkning af det intraokulære tryk ved flere glaukomtyper (bl.a. hos glaukompatienter med snævervinklet glaukom, hvor behandlingens umiddelbare formål er at genåbne vinklen).

 

Timolol 

 • En beta-1 og beta-2 adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Stoffet har ikke nogen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

 

Ved at kombinere pilocarpin og timolol opnås additiv sænkning af det intraokulære tryk formidlet via forskellige mekanismer.  

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

 

Timolol 

 • Virkningen af timolol indtræder normalt efter ca. 20 min.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 1-2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer.

 

Pilocarpin 

 • Virkningen af pilocarpin indtræder efter 10-15 min. og varer 6-8 timer.
 • Effekten er delvist additiv.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8° C) beskyttet mod lys.
 • Efter åbning:
  • Hætteglas kan opbevares i højst 28 dage ved højst 25º C beskyttet mod lys.
  • Enkeltdosisbeholder skal anvendes straks.

Indholdsstoffer

Pilocarpinøjendråber, opløsning  20+5 mg/mløjendråber, opløsning  40 + 5 mg/mløjendråber, endosis  40 + 5 mg/ml
Timololøjendråber, opløsning  20+5 mg/mløjendråber, opløsning  40 + 5 mg/mløjendråber, endosis  40 + 5 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml, øjendråber, opløsning 40 + 5 mg/ml ((forte))
Andre:
Citronsyre : øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml, øjendråber, opløsning 40 + 5 mg/ml ((forte)) , øjendråber, endosis 40 + 5 mg/ml ((forte))
Methylhydroxypropylcellulose : øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml, øjendråber, opløsning 40 + 5 mg/ml ((forte)) , øjendråber, endosis 40 + 5 mg/ml ((forte))
Natriumcitrat : øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml, øjendråber, opløsning 40 + 5 mg/ml ((forte)) , øjendråber, endosis 40 + 5 mg/ml ((forte))
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml, øjendråber, opløsning 40 + 5 mg/ml ((forte)) , øjendråber, endosis 40 + 5 mg/ml ((forte))

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 559401
5 ml
144,45
(B) øjendråber, opløsning 40 + 5 mg/ml  (forte)  561159
5 ml
147,50
(B) øjendråber, endosis 40 + 5 mg/ml  (forte)  563593
60 stk.
280,95
 
 

Revisionsdato

2017-11-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...