Curosurf®

R07AA02
 
 

Overfladeaktivt stof til behandling af respiratorisk distress-syndrom (RDS) hos nyfødte meget præmature børn. 

Anvendelsesområder

 • Respiratorisk distress-syndrom (RDS) hos nyfødte med fødselsvægt > 700 g.
 • Profylaktisk ved risiko for RDS eller tegn på surfactant-mangel hos præmature børn mellem 24 og 31 uger beregnet gestationsalder.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Endotracheopulmonal instillationsvæske, suspension. 1 ml indeholder 80 mg phospholipidfraktion fra griselunge. 

Doseringsforslag

RDS 

 • Initialt 100-200 mg/kg legemsvægt, som gives intratrakealt eller intrabronchialt.
 • Ved fortsat ilt- og ventilationsbehov kan dosis gentages efter 12 timer og igen efter yderligere 12 timer.
 • Maksimal totaldosis er 300-400 mg/kg legemsvægt.
 • Det anbefales at starte behandling straks efter, diagnosen er stillet.

 

Profylaktisk 

 • 100 mg/kg legemsvægt så hurtigt som muligt efter fødslen, helst < 15 min.
 • Yderligere 100 mg/kg legemsvægt kan gives straks efter startdosis.
 • Ved fortsat ilt- og ventilationsbehov kan dosis gentages efter 6-12 timer og igen efter yderligere 12 timer.
 • Maksimal totaldosis er 300-400 mg/kg legemsvægt.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos patienter med nedsat nyre- og leverfunktion er ikke undersøgt.
 • Kan desuden gives vha. LISA-teknik (Less Invasive Surfactant Administration) med et tyndt kateter hos for tidligt fødte børn med spontan vejrtrækning.

Forsigtighedsregler

Efter indgift af surfactant skal hyperoxæmi undgås i forbindelse med forbedringen af lungefunktionen. Det kan være nødvendigt at reducere CPAP trykket eller at nedsætte respiratorens inspirationstryk samt iltindholdet i inspirationsluften. 

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Cerebral hæmoragi, Pneumothorax.
Sepsis.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Bronkopulmonær dysplasi, Hypotension, Lungeblødning.
Nedsat iltmætning.
Ikke kendt Apnø*, Neonatal cyanose.

* Betinget af præmaturitet. Ses når respiratorbehandling for RDS seponeres.  

 • Øget forekomst af bradykardi, apnø og reduceret iltmætning kan forekomme ved administration vha. LISA-teknik. Hvis de bliver alvorlige, skal behandlingen stoppes, og komplikationerne skal behandles.
 • Med ukendt frekvens er desuden set abnormt elektroencephalogram.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Nedsætter overfladespændingen mellem luft og alveoleoverfladen og forhindrer alveolerne i at falde sammen under eksspirationen. 

Farmakokinetik

Er ikke endeligt afklaret.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hætteglasset opvarmes forsigtigt til 37º C lige inden brug.
 • Vendes forsigtigt op og ned for at få en ensartet suspension og samtidig undgå skumdannelse.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
 • Uåbnet hætteglas: Kan opbevares i højst 24 timer, én gang, ved stuetemperatur (højst 25º C).
 • Åbnet hætteglas: Må ikke opbevares.

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml
Sterilt vand : endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml 571181
1,5 ml
5.327,90 7.103,87
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (Orifarm) 584530
1,5 ml
5.622,40 7.496,53
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (2care4) 055056
1,5 ml
Udgået 14-01-2019
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml 107002
3 ml
10.639,00 7.092,67
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (Orifarm) 471257
3 ml
9.483,25 6.322,17
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (2care4) 404109
3 ml
Udgået 14-01-2019
 
 

Revisionsdato

2019-02-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. april 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...