Curosurf®

R07AA02
 
 

Overfladeaktivt stof til behandling af respiratorisk distress-syndrom (RDS) hos nyfødte meget præmature børn. 

Anvendelsesområder

 • Respiratorisk distress-syndrom (RDS) - surfactant mangel hos nyfødte præmature børn.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Endotracheopulmonal instillationsvæske, suspension. 1 ml indeholder 80 mg phospholipidfraktion fra griselunge. 

Doseringsforslag

RDS 

 • Startdosis er 100-200 mg/kg legemsvægt, og gives intratrakealt.
 • 200 mg/kg anbefales ved forventet ekstubation umiddelbart efter indgift af surfactant.
 • Yderligere 100 mg/kg legemsvægt kan gives straks efter startdosis, såfremt denne var 100 mg/kg legemsvægt.
 • Ved fortsat ilt- og ventilations behov, kan dosis gentages efter 12 timer, og igen efter yderligere 12 timer.
 • Maksimal totaldosis er 400 mg/kg legemsvægt.
 • Kan desuden gives vha. LISA-teknik (Less Invasive Surfactant Administration) med et tyndt kateter hos for tidligt fødte børn med spontan vejrtrækning.

Forsigtighedsregler

Efter indgift af surfactant skal hyperoxæmi undgås i forbindelse med forbedringen af lungefunktionen. Det kan være nødvendigt at reducere CPAP trykket eller at nedsætte respiratorens inspirationstryk samt iltindholdet i inspirationsluften. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Apnø, Hyperkapni, Hyperoxæmi, Hypokapni, Hypotension, Intraventrikulær blødning  (IVH), Lungeblødning, Persisterende ductus arteriosus  (DAP).
Sepsis.
 • Apnø er forbigående.
 • Øget forekomst af bradykardi, apnø og reduceret iltmætning kan forekomme ved administration vha. LISA-teknik.

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Nedsætter overfladespændingen mellem luft og alveoleoverfladen og forhindrer alveolerne i at falde sammen under ekspirationen. 

Farmakokinetik

Er ikke endeligt afklaret.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hætteglasset opvarmes forsigtigt til 37º C lige inden brug.
 • Vendes forsigtigt op og ned for at få en ensartet suspension og samtidig undgå skumdannelse.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
 • Uåbnet hætteglas: Kan opbevares i højst 24 timer, én gang, ved stuetemperatur (højst 25º C).
 • Åbnet hætteglas: Må ikke opbevares.

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml
Sterilt vand : endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml 571181
1,5 ml
5.485,40 7.313,87
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (Orifarm) 584530
1,5 ml
5.634,00 7.512,00
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (EuroPharmaDK) 055056
1,5 ml
5.424,55 7.232,73
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml 107002
3 ml
9.523,85 6.349,23
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (Orifarm) 471257
3 ml
9.502,00 6.334,67
(BEGR) endotracheopulmonal instillationsvæske, susp. 80 mg/ml  (EuroPharmaDK) 404109
3 ml
9.476,00 6.317,33
 
 

Revisionsdato

2018-02-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...