Famvir®

J05AB09
 
 

Anvendelsesområder

Varicella-zoster-virus

 • herpes zoster og oftalmisk zoster hos immunkompetente voksne
 • herpes zoster hos immunkompromitterede voksne.   

    

Herpes simplex virus

 • primær og recidiverende genital herpes hos immunkompetente voksne
 • recidiverende genital herpes hos immunkompromitterede voksne
 • suppression af recidiverende genital herpes hos immunkompetente og immunkompromitterede voksne.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 125 mg eller 500 mg famciclovir. 

Doseringsforslag

Herpes zoster 

 • Voksne
  • Immunkompetente
   • 500 mg 3 gange dgl. i 7 dage.
 • Immunkompromitterede
  • 500 mg 3 gange dgl. i 10 dage.

 

 • Bemærk
  • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

 

Genital herpes 

Genital herpes  

Voksne  

Immun-kompetente 

Immun-kompromitterede 

Primær 

Behandling 

250 mg 3 gange dgl. i 5 dage 

Recidiverende 

Behandling 

125 mg 2 gange dgl. i 5 dage 

500 mg 2 gange dgl. i 7 dage 

Suppression 

250 mg 2 gange dgl. i højst 12 mdr.* 

500 mg 2 gange dgl. 

* Revurderingsperiode: Mindst 2 recidiver. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Indikation  

GFR (ml/min)  

 

Nedsat dosis  

Herpes zoster  

 

 

Immunkompetente 

40-59 

500 mg 2 gange dgl. i 7 dage  

20-39 

500 mg 1 gang dgl. i 7 dage 

< 20 og efter hæmodialyse 

250 mg 1 gang dgl. i 7 dage 

Immunkompromitterede 

40-59 

500 mg 2 gange dgl. i 10 dage 

20-39 

500 mg 1 gang dgl. i 10 dage 

< 20 og efter hæmodialyse 

250 mg 1 gang dgl. i 10 dage 

Genital herpes  

 

 

Primær 

Immunkompetente 

20-39 

250 mg 2 gange dgl. i 5 dage 

< 20 og efter hæmodialyse 

250 mg 1 gang dgl. i 5 dage 

Recidiverende 

Immunkompetente 

< 20 og efter hæmodialyse 

125 mg 1 gang dgl. i 5 dage 

Immunkompromitterende 

20-39 

500 mg 1 gang dgl. i 7 dage 

< 20 og efter hæmodialyse 

250 mg 1 gang dgl. i 7 dage 

Suppression af recidiverende 

Immunkompetente 

20-39 

125 mg 2 gange dgl. 

< 20 og efter hæmodialyse 

125 mg 1 gang dgl. 

Immunkompromitterende 

20-39 

500 mg 1 gang dgl. 

< 20 og efter hæmodialyse 

250 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 


Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.

Forsigtighedsregler

Patienter med høj risiko for dissimeneret sygdom eller organpåvirkning bør have intravenøs behandling. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning.
Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Konfusion.
Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase.
Trombocytopeni.
Hallucinationer, Kramper.
Ikke kendt Allergisk vasculitis.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
 • Konfusion og døsighed ses især hos ældre.
 • Kvalme, opkastning og leverpåvirkning ses hyppigere hos immunkompromitterede patienter end hos immunkompetente patienter, især ved høje doser.

Interaktioner

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger plasmahalveringstiden.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Famciclovir er den orale prodrug af penciclovir.
 • I virusinficerede celler omdannes penciclovir til penciclovirtrifosfat vha. cellulære kinaser. Dette trifosfat hæmmer viral DNA-kæde-elongering ved kompetitiv hæmning af inkorporering af deoxiguanosintrifosfat i det voksende virale DNA, og dermed forhindres virusreplikation af viralt DNA.

Farmakokinetik

 • Famciclovir er en prodrug af penciclovir, som frigøres ved enzymatisk hydrolyse og oxidation i tarmvæggen og i leveren.
 • Biotilgængelighed af penciclovir ca. 80%. Maksimal plasmakoncentration af penciclovir nås i løbet af 45 min.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 60% af en indgiven dosis udskilles gennem nyrerne i form af penciclovir.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 125 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 125 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 125 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 125 mg (kan dosisdisp.) 063057
10 stk. (blister)
340,00 203,96
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 494756
21 stk. (blister)
990,00 70,71
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 548975
21 stk. (blister)
825,65 58,98
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 504990
21 stk. (blister)
843,00 60,21

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  125 mg

Præg:
FV, 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 7,5
filmovertrukne tabletter 125 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg  (Abacus) (Orifarm)  (Paranova Danmark)

Præg:
FV500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 18
filmovertrukne tabletter 500 mg (Abacus) (Orifarm)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...