Famvir®

J05AB09
 
 

Anvendelsesområder

Varicella-zoster-virus

 • herpes zoster og oftalmisk zoster hos immunkompetente voksne
 • herpes zoster hos immunkompromitterede voksne.   

    

Herpes simplex virus

 • primær og recidiverende genital herpes hos immunkompetente voksne
 • recidiverende genital herpes hos immunkompromitterede voksne
 • suppression af recidiverende genital herpes hos immunkompetente og immunkompromitterede voksne.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 125 mg eller 500 mg famciclovir. 

Doseringsforslag

Herpes zoster 

 • Voksne
  • Immunkompetente
   • 500 mg 3 gange dgl. i 7 dage.
 • Immunkompromitterede
  • 500 mg 3 gange dgl. i 10 dage.

  

 • Bemærk
  • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

  

Genital herpes 

Genital herpes Voksne
Immun-kompetente Immun-kompromitterede
Primær Behandling 250 mg 3 gange dgl. i 5 dage -
Recidiverende Behandling 125 mg 2 gange dgl. i 5 dage 500 mg 2 gange dgl. i 7 dage
Suppression 250 mg 2 gange dgl. i højst 12 mdr.* 500 mg 2 gange dgl.

* Revurderingsperiode: Mindst 2 recidiver. 

  

Nedsat nyrefunktion 

Indikation

GFR (ml/min) 

  

Nedsat dosis
Herpes zoster    
Immunkompetente 40-59 500 mg 2 gange dgl. i 7 dage 
20-39 500 mg 1 gang dgl. i 7 dage
< 20 og efter hæmodilayse 250 mg 1 gang dgl. i 7 dage
Immunkompromitterede 40-59 500 mg 2 gange dgl. i 10 dage
20-39 500 mg 1 gang dgl. i 10 dage
< 20 og efter hæmodialyse 250 mg 1 gang dgl. i 10 dage
Genital herpes    
Primær
Immunkompetente 20-39 250 mg 2 gange dgl. i 5 dage
< 20 og efter hæmodilayse 250 mg 1 gang dgl. i 5 dage
Recidiverende
Immunkompetente < 20 og efter hæmodilayse 125 mg 1 gang dgl. i 5 dage
Immunkompromitterende 20-39 500 mg 1 gang dgl. i 7 dage
< 20 og efter hæmodilayse 250 mg 1 gang dgl. i 7 dage
Suppression af recidiverende
Immunkompetente 20-39 125 mg 2 gange dgl.
< 20 og efter hæmodilayse 125 mg 1 gang dgl.
Immunkomkromitterende 20-39 500 mg 1 gang dgl.
< 20 og efter hæmodilayse 250 mg 1 gang dgl.

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  


Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.

Forsigtighedsregler

Patienter med høj risiko for dissimeneret sygdom eller organpåvirkning bør have intravenøs behandling. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning.
Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Konfusion.
Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Trombocytopeni.
Hallucinationer.
Ikke kendt Erythema multiforme, Kutan vasculitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Konfusion ses især hos ældre. 
 • Kvalme, opkastning og leverpåvirkning ses hyppigere hos immunkompromitterede patienter end hos immunkompetente patienter, især ved høje doser.

Interaktioner

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger plasmahalveringstiden.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Famciclovir er den orale prodrug af penciclovir.
 • I virusinficerede celler omdannes penciclovir til penciclovirtrifosfat vha. cellulære kinaser. Dette trifosfat hæmmer viral DNA-kæde-elongering ved kompetitiv hæmning af inkorporering af deoxiguanosintrifosfat i det voksende virale DNA, og dermed forhindres virusreplikation af viralt DNA.

Farmakokinetik

 • Famciclovir er en prodrug af penciclovir, som frigøres ved enzymatisk hydrolyse og oxidation i tarmvæggen og i leveren.
 • Biotilgængelighed af penciclovir ca. 80%. Maksimal plasmakoncentration af penciclovir nås i løbet af 1 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 60% af en indgiven dosis udskilles gennem nyrerne i form af penciclovir.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 125 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 125 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 125 mg (kan dosisdisp.) 063057
10 stk. (blister)
340,00 203,96
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 088196
21 stk. (blister)
1.080,40 77,17
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 494756
21 stk. (blister)
1.100,10 78,58
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (COPHARMA) (kan dosisdisp.) 550906
21 stk. (blister)
Udgået 24.10.2016
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 548975
21 stk. (blister)
1.088,10 77,72
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 504990
21 stk. (blister)
1.049,00 74,93

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  125 mg

Præg:
FV, 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 125 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg  (COPHARMA)

Præg:
FV500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. januar 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...