Vectavir®

D06BB06
 
 

Antiviralt middel. Nukleosidanalog, der hæmmer DNA-syntesen specifikt i herpesinficerede celler. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg penciclovir. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. Appliceres med ca. 2 timers mellemrum i 4 dage i den vågne del af døgnet. 

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 12 år. 

Kontraindikationer

  • Allergi over for famciclovir.
  • Må ikke anvendes på slimhinder, i eller omkring øjnene.

Forsigtighedsregler

Må kun anvendes til sår på læberne eller i ansigtet.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Ubehag på applikationsstedet.
Ikke kendt Kontaktdermatitis.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption efter topikal applikation af supraterapeutiske doser er umålelig lav. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption efter topikal applikation af supraterapeutiske doser er umålelig lav.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Penciclovir har i in vitro forsøg vist sig at have effekt mod herpes simplex virus 1 og 2 (HSV 1 og 2). Effekten mod HSV 1 og 2 infektioner er også vist i dyreforsøg. Penciclovir angriber virus-inficerede celler og omdannes hurtigt til trifosfat, der hæmmer replikation af virus DNA. Forekomst af trifosfat i inficerede celler kan påvises i mere end 12 timer efter administration. I uinficerede celler, som eksponeres for penciclovir, er koncentrationen af trifosfat næsten ikke påviselig. Med stor sandsynlighed påvirkes sådanne celler ikke af penciclovir i terapeutiske koncentrationer.
Penciclovir har desuden vist sig at være effektiv mod nyligt isolerede aciclovir-resistente herpes simplex virus med ændret DNA polymerase. 

Farmakokinetik

Efter applikation på herpes simplex virus-angrebet hud sker der ingen eller kun meget ringe systemisk absorption, idet penciclovir ikke kan påvises i plasma og urin.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved herpes labialis i forbindelse med alvorlig infektionssygdom. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HX) creme 1% 452215
2 g
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2017-04-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...