Aciclovir "Hospira"

J05AB01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg aciclovir (som aciclovirnatrium). 

Doseringsforslag

Gives som langsom (1 time) i.v. infusion af fortyndet infusionsopløsning. 

 • Herpes simplex virus-infektioner
  • Voksne og børn > 12 år. 5 mg/ kg legemsvægt hver 8. time i 5-7 dage. 
  • Børn 3 mdr.-12 år. 250 mg/m2 legemsoverflade hver 8. time i 5-7 dage.
 • Herpes simplex virus-encephalitis
  • Voksne og børn > 12 år. 10-15 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 14-21 dage. Højeste dosering anvendes under kontrol af hydreringen til yngre med god nyrefunktion. 
  • Børn 3 mdr.-12 år. 500 mg/m2 legemsoverflade hver 8. time i 10 dage.
 • Neonatal herpes hos børn < 3 mdr.
  • 20 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 20 dage. 
 • Varicella-zoster-infektioner hos immuninkompetente
  • Voksne og børn > 12 år. 10 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 5-7 dage.
  • Børn 3 mdr.-12 år. 500 mg/m2 legemsoverflade hver 8. time i 5-7 dage.
 • Varicella-zoster-encephalitis
  • Voksne og børn > 12 år. 10-15 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 7-14 dage. Højeste dosering anvendes under kontrol af hydreringen til yngre med god nyrefunktion.
  • Børn 3 mdr.-12 år. 500 mg/m 2 legemsoverflade hver 8. time i 7-14 dage.
 • Nedsat nyrefunktion
Nyrefunktion Dosering
GFR 25-50 ml/min. 100% dosis hver 12. time
GFR 10-25 ml/min. 100% dosis hver 24. time
Hæmodialyse

50% dosis hver 24. time og 

efter hver dialyse 

Peritonealdialyse 50% dosis hver 24. time

  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

  

Bemærk: 

Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud. 

  

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Forsigtighedsregler

Hos ældre bør adækvat væskebalance sikres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Fotosensibilitet, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hårtab.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Dysartri, Encefalopati, Hallucinationer, Koma, Konfusion, Kramper, Psykose, Somnolens, Tremor.
Nyresvigt.
Venebeskadigelse med trombedannelse forekommer ved infusion i perifere vener. Paravenøs injektion kan give vævsnekroser.

Interaktioner

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er meget få data specifikt for intravenøs anvendelse. Ekstrapoleret fra data for oral administration kan parenteral administration med stor sikkerhed anvendes.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Aciclovir er en syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes virus og varicellazoster virus, idet: 

 • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
 • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
 • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren. 
 • Koncentration i cerebrospinalvæske ca. 50% af plasmakoncentrationen.
 • Passerer til fx spyt og vaginalsekret, hvor koncentrationen er identisk med plasmakoncentrationen.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer, længere ved nedsat nyrefunktion (op til ca. 20 timer ved anuri), under hæmodialyse ca. 6 timer.
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne. Hos neonatale er den renale udskillelseshastighed nedsat.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 11. 

  

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske  

 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske tilsættes infusionspose indeholdende 100 ml infusionsvæske, se Forligelighed ved infusion.
 • Koncentrationen af brugsfærdig infusionsvæske må ikke overstige 5 mg /ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Kan blandes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk natriumchlorid-glucose-infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske.

  

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryses pga. risiko for udfældning.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 12 timer ved stuetemperatu (højst 25°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Overskydende koncentrat til infusionsvæske skal kasseres.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 147175
5 x 10 ml
337,95 1.079,71
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 147197
5 x 20 ml
633,55 1.013,68
 
 

Revisionsdato

2016-09-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...