Aciclovir "Pfizer"

J05AB01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg aciclovir (som aciclovirnatrium). 

Doseringsforslag

Gives som langsom (1 time) i.v. infusion af fortyndet infusionsopløsning. 

 • Herpes simplex virus-infektioner
  • Voksne og børn > 12 år. 5 mg/ kg legemsvægt hver 8. time i 5-7 dage.
  • Børn 3 mdr.-12 år. 250 mg/m2 legemsoverflade hver 8. time i 5-7 dage.
 • Herpes simplex virus-encephalitis
  • Voksne og børn > 12 år. 10-15 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 14-21 dage. Højeste dosering anvendes under kontrol af hydreringen til yngre med god nyrefunktion.
  • Børn 3 mdr.-12 år. 500 mg/m2 legemsoverflade hver 8. time i 10 dage.
 • Neonatal herpes hos børn < 3 mdr.
  • 20 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 20 dage.
 • Varicella-zoster-infektioner hos immuninkompetente
  • Voksne og børn > 12 år. 10 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 5-7 dage.
  • Børn 3 mdr.-12 år. 500 mg/m2 legemsoverflade hver 8. time i 5-7 dage.
 • Varicella-zoster-encephalitis
  • Voksne og børn > 12 år. 10-15 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 7-14 dage. Højeste dosering anvendes under kontrol af hydreringen til yngre med god nyrefunktion.
  • Børn 3 mdr.-12 år. 500 mg/m 2 legemsoverflade hver 8. time i 7-14 dage.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlenBeregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Bemærk: 

Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud. 

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:

  GFR  

  ml/min. 

  Dosering  

  (parenteralt) 

  25-50 

  100% dosis hver 12. time  

  10-25 

  100% dosis hver 24. time  

  Hæmodialyse 

  50% dosis hver 24. time og efter hver dialyse  

  Peritonealdialyse 

  50% dosis hver 24. time  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for famciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir eller valganciclovir. 

Forsigtighedsregler

Hos ældre bør adækvat væskebalance sikres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Opkastning.
Flebitis.
Hudkløe, Hududslæt  (herunder fotosensibilitet), Urticaria.
Forhøjet carbamid og kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter, Hepatitis.
Dyspnø.
Neutropeni.
Agitation, Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Dysartri, Encefalopati, Hallucinationer, Koma, Konfusion, Kramper, Psykose, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Akut nyresvigt, Nyresmerter*, Nyresvigt.

*Nyresmerter kan være forbundet med krystalluri, træthed, feber og lokale inflammatoriske reaktioner. 

 

Venebeskadigelse med trombedannelse forekommer ved infusion i perifere vener. Paravenøs injektion kan give vævsnekroser.  

Interaktioner

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 4.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 4347, 4053, 4348

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes-virus og Varicella zoster-virus, idet: 

 • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
 • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
 • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer (voksne) og ca. 4 timer (nyfødte).
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes delvist fra mave-tarmkanalen. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 11. 

  

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske  

 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske tilsættes infusionspose indeholdende 100 ml infusionsvæske, se Forligelighed ved infusion.
 • Koncentrationen af brugsfærdig infusionsvæske må ikke overstige 5 mg /ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Kan blandes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk natriumchlorid-glucose-infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske.

  

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryses pga. risiko for udfældning.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 12 timer ved stuetemperatu (højst 25°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Overskydende koncentrat til infusionsvæske skal kasseres.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 542733
5 x 10 ml
409,05 1.306,87
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 410284
5 x 20 ml
814,80 1.303,68

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4053 Pasternak B, Hviid A Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects JAMA 2010 304(8) 859-66 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736469


4347 Stone KM, Reiff-Eldridge R, White AD et al Pregnancy outcomes following systemic prenatal acyclovir exposure: Conclusions from the international acyclovir pregnancy registry, 1984-1999 Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2004 70(4) 201-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15108247


4348 Reiff-Eldridge R, Heffner CR, Ephross SA et al Monitoring pregnancy outcomes after prenatal drug exposure through prospective pregnancy registries: a pharmaceutical company commitment Am J Obstet Gynecol 2000 182 159-63 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10649172

 
 

Revisionsdato

2019-02-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...