Physioneal

Physioneal 35 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml, Physioneal 35 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml Clear-F, Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml, Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml Clear-F, Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml, Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml Clear-F, Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml, Physioneal 40 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml Clear-F, Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml, Physioneal 40 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml Clear-F
B05DB
 
 

Anvendelsesområder

Peritonealdialyse.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Physioneal 35 Glucose / Physioneal 35 Glucose Clear-Flex  

 • 1,36 % w/v/13,6 mg/ml, peritonealdialysevæske i tokammerpose. 1 l indeholder 257 mg calciumchlorid, 13,6 g (75 mmol) vandfri glucose, 51 mg magnesiumchlorid, 5,67 g natriumchlorid, 2,1 g natriumhydrogencarbonat og 1,12 g natriumlactat,
 • 2,27 % w/v/22,7 mg/ml, peritonealdialysevæske i tokammerpose. 1 l indeholder 257 mg calciumchlorid, 22,7 g (126 mmol) vandfri glucose, 51 mg magnesiumchlorid, 5,67 g natriumchlorid, 2,1 g natriumhydrogencarbonat og 1,12 g natriumlactat.

  

Physioneal 40 Glucose / Physioneal 40 Glucose Clear-Flex  

 • 1,36 % w/v/13,6 mg/ml, peritonealdialysevæske i tokammerpose. 1 l indeholder 184 mg calciumchlorid, 13,6 g (75 mmol) vandfri glucose, 51 mg magnesiumchlorid, 5,38 g natriumchlorid, 2,1 g natriumhydrogencarbonat og 1,68 g natriumlactat.
 • 2,27 % w/v/22,7 mg/ml, peritonealdialysevæske i tokammerpose. 1 l indeholder 184 mg calciumchlorid, 22,7 g (126 mmol) vandfri glucose, 51 mg magnesiumchlorid, 5,38 g natriumchlorid, 2,1 g natriumhydrogencarbonat og 1,68 g natriumlactat.
 • 3,86 % w/v/38,6 mg/ml, peritonealdialysevæske i tokammerpose. 1 l indeholder 184 mg calciumchlorid, 38,6 g (214 mmol) vandfri glucose, 51 mg magnesiumchlorid, 5,38 g natriumchlorid, 2,1 g natriumhydrogencarbonat og 1,68 g natriumlactat.

Doseringsforslag

Vedvarende kontinuerlig peritonealdialysebehandling 

 • 2,0-2,5 l peritonealdialysevæske instilleres i bughulen 1-4 gange i døgnet.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • PD-væsker er uden indhold af kalium, og det kan medføre hypokaliæmi.
 • Forsigtighed ved kendt allergi over for majs pga. indhold af glucose med oprindelse fra hydrolyseret stivelse.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Vægtøgning.
Peritonitis.
Hypertension, Ødemer.
Hypercalcæmi, Hypokaliæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Peritonealmembran insufficiens.
Dyspnø, Hyperkapni, Hypervolæmi, Hypotension, Årebrok.
Acidose, Dehydrering, Hyperglykæmi.
Svimmelhed.
Ansigtsødem.
Ikke kendt Eosinofili.
Angioødem.

Alvorlig dehydrering kan opstå ved brug af PD-væsker med høj glucosekoncentration. 

 

Se Peritonealdialysevæsker

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Glucose virker som det osmotisk aktive stof. Jo højere glucosekoncentration, jo højere krystalloid osmotisk gradient og dermed større væsketræk. Væskebalancen opretholdes ved at administere dialysevæsker med forskelligt glucoseindhold og kan dermed påvirke ultrafiltreringen.
 • Dialysevæskens elektrolytsammensætning er basalt den samme som i plasma, bortset fra lactat.
 • Lactatindholdet i dialysevæsken modvirker metabolisk acidose ved nyresvigt i slutstadiet.
 • Affaldsstoffer, fx carbamid og kreatinin, fjernes og går over i dialysevæsken.

Farmakokinetik

Glucose absorberes langsomt og reducerer dermed diffusionsgradienten mellem dialysevæske og den ekstracellulære væske. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber for Physioneal 35 Glucose 

Indhold
pr. liter
efter blanding 

13,6 mg/ml eller
1,36% w/v
 

22,7 mg/ml eller
2,27% w/v
 

Glucose 

75,5 mmol 

126 mmol 

Calcium 

1,75 mmol 

1,75 mmol 

Chlorid 

101 mmol 

101 mmol 

Hydrogencarbonat 

25 mmol 

25 mmol 

Lactat 

10 mmol 

10 mmol 

Magnesium 

0,25 mmol 

0,25 mmol 

Natrium 

132 mmol 

132 mmol 

Øvrige oplysninger: 

 

 

Osmolaritet 

345 mosmol/l 

396 mosmol/l 

Isotoni 

Let hypertonisk 

Moderat hypertonisk 

pH 

ca. 7,4 

ca. 7,4 

 

Egenskaber for Physioneal 40 Glucose 

Indhold
pr. liter
efter blanding 

13,6 mg/ml eller
1,36% w/v
 

22,7 mg/ml eller
2,27% w/v
 

38,6 mg/ml eller
3,86% w/v
 

Glucose 

75,5 mmol 

126 mmol 

214 mmol 

Calcium 

1,25 mmol 

1,25 mmol 

1,25 mmol 

Chlorid 

95 mmol 

95 mmol 

95 mmol 

Hydrogencarbonat 

25 mmol 

25 mmol 

25 mmol 

Lactat 

15 mmol 

15 mmol 

15 mmol 

Magnesium 

0,25 mmol 

0,25 mmol 

0,25 mmol 

Natrium 

132 mmol 

132 mmol 

132 mmol 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

344 mosmol/l 

395 mosmol/l 

483 mosmol/l 

Isotoni 

Let hypertonisk 

Moderat hypertonisk 

Hypertonisk 

pH 

ca. 7,4 

ca. 7,4 

ca. 7,4 

Klargøring af peritonealdialysevæske 

 • Posen opvarmes til 37º C vha. speciel varmeplade.
 • Derefter fjernes yderposen.
 • Dialysevæsken i de to kamre blandes straks jf. medfølgende brugsvejledning.

 

Tilsætning af andre lægemidler 

Se Holdbarhed vedr. specifikke lægemidler og holdbarhed efter opblanding af disse. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares ved temperaturer under 4°C.
 • Efter fjernelse af yderposen og blanding af væskerne i kamrene jf. klargøring af peritonealdialysevæske:
  • Opløsningen er kemisk og fysisk stabil i højst 24 timer, men bør anvendes umiddelbart.
  • Tilsat andre lægemidler
   • Opløsningen er kemisk og fysisk stabil i højst 24 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart, efter tilsætning af:
    • Cefazolin 750 mg/l
    • Heparin ( Innohep 2.500 IE/l)
    • Vancomycin 1.000 mg/l.
   • Opløsningen er kemisk og fysisk stabil i højst 6 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart, efter tilsætning af insulin (Actrapid® 4 IE/l, 10 IE/l, 20 IE/l og 40 IE/l).
   • Opløsningen skal anvendes umiddelbart efter tilsætning af gentamicin (60 mg/l) eller tobramycin (60 mg/l).

Indholdsstoffer

Calciumchloridperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/ml
Glucoseperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/ml
Magnesiumchloridperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/ml
Natriumchloridperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/ml
Natriumhydrogencarbonatperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/ml
Natriumlactatperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/mlperitonealdialysevæske  38,6 mg/mlperitonealdialysevæske  13,6 mg/mlperitonealdialysevæske  22,7 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml, peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml, peritonealdialysevæske 38,6 mg/ml, peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml, peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml, peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml, peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml, peritonealdialysevæske 38,6 mg/ml, peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml, peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml 016194
2 x 5000 ml (jodkapsel)
740,30
(B) peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml 016076
2 x 5000 ml (jodkapsel)
740,30
(B) peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml  (Physioneal 40)  064878
6 x 1500 ml B5246G
798,55
(B) peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml  (Physioneal 40)  064887
6 x 1500 ml B5247G
798,55
(B) peritonealdialysevæske 38,6 mg/ml  (Physioneal 40)  064896
6 x 1500 ml B5248G
798,55
(B) peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml  (Physioneal 40)  006264
4 x 2500 ml B5291RC
408,30
(B) peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml  (Physioneal 40)  006292
4 x 2500 ml Duo B5284C
588,25
(B) peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml  (Physioneal 40)  064905
5 x 2000 ml B5260G
695,60
(B) peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml  (Physioneal 40)  006375
4 x 2500 ml B5293RC
408,30
(B) peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml  (Physioneal 40)  006406
4 x 2500 ml Duo B5285C
581,75
(B) peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml  (Physioneal 40)  064914
5 x 2000 ml B5262G
695,60
(B) peritonealdialysevæske 38,6 mg/ml  (Physioneal 40)  006249
4 x 2500 ml B5296RC
408,30
(B) peritonealdialysevæske 38,6 mg/ml  (Physioneal 40)  006283
4 x 2500 ml Duo B5287C
588,25
(B) peritonealdialysevæske 38,6 mg/ml  (Physioneal 40)  064924
5 x 2000 ml B5264G
695,60
(B) peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml  (Physioneal 35, Clear-F)  016129
2 x 5000 ml B8277
446,25
(B) peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml  (Physioneal 35, Clear-F)  016217
2 x 5000 ml B8278
446,25
(B) peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml  (Physioneal 40, Clear-F)  016111
2 x 5000 ml B8280
446,25
(B) peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml  (Physioneal 40, Clear-F)  016149
2 x 5000 ml B8281
446,25
(B) peritonealdialysevæske 38,6 mg/ml  (Physioneal 40, Clear-F)  015995
2 x 5000 ml B8282
446,25
(B) peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml  (Physioneal 35)  015170
5 x 2000 ml B5888
695,60
(B) peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml  (Physioneal 35)  015445
5 x 2000 ml B5889
695,60
 
 

Revisionsdato

2017-03-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...