Zaditen®

S01GX08
 
 

Antihistaminikum til lokal anvendelse med overvejende H1-receptorblokerende virkning og mastcellestabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af sæsonbetinget conjunctivitis allergica

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,25 mg ketotifen (som hydrogenfumarat). 

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 0,25 mg ketotifen (som hydrogenfumarat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 3 år 

  • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening, da lægemidlet kan medføre midlertidige synsforstyrrelser.
  • Øjendråber, opløsning, flerdosisbeholder: Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Svie.
Corneaerosion*, Corneal abrasio, Øjensmerter, Øresmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eksem, Fotosensibilitet.
Hypersensitivitet.
Conjunctivitis, Konjunktival blødning, Sløret syn.
Ikke kendt Allergiske reaktioner  (bl.a. kontaktdermatitis, ødemer, forværring af astma).

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

  • Ketotifen er en histamin H1-receptor antagonist.
  • Stabiliserer mastceller og hæmmer infiltrering, aktivering og degranulering af eosinofiler.

Farmakokinetik

  • Absorberes systemisk.
  • Efter gentagen administration er plasmakoncentrationen mindst 5 picogram/ml og højst 80 picogram/ml.
  • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Højst 1 måned efter anbrud ved højst 25ºC.
  • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml (gælder ikke endosis)
Andre:
Glycerol : øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml, øjendråber, endosis 0,25 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml, øjendråber, endosis 0,25 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved allergisk conjunctivitis. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml 076403
5 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml  (2care4) 043264
5 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml 551328
20 x 0,4 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml  (2care4) 529655
20 x 0,4 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml 150162
60 x 0,4 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 0,25 mg/ml  (2care4) 135438
60 x 0,4 ml
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...