INOmax®

R07AX01
 
 
Middel til forbedring af iltningsevne hos nyfødte med hypoxisk respirationssvigt.

Anvendelsesområder

Nyfødte (gestationsalder ≥ 34 uger) med hypoxisk respirationsinsufficiens forårsaget af persisterende pulmonal hypertension. Inden NO-behandling påbegyndes, skal respiratorbehandling være optimeret og anden relevant behandling være forsøgt.
Nitrogenoxid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i intensiv behandling af nyfødte.

Dispenseringsform

Inhalationsgas bestående af 800 ppm mol nitrogenoxid/mol gas. 

Doseringsforslag

Individuel dosering, maksimalt 20 ppm. Dosis reduceres gradvist til 5 ppm under vejledning af den arterielle iltmætning. Behandlingen opretholdes ved 5 ppm, indtil den inspiratoriske iltkoncentration kan reduceres til < 60%. Methæmoglobinæmi monitoreres ved arteriel blodgasanalyse og bør holdes under 10%. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, men kan opretholdes i op til 96 timer. Se endvidere speciallitteratur. 

 

Bemærk: Må kun gives til respiratorbehandlede patienter via et godkendt og kalibreret administrationssystem. 

Kontraindikationer

Nyfødte med behov for højre/venstre-shunting af blodet.

Forsigtighedsregler

  • Seponering af behandlingen bør foretages gradvis.
  • Under behandlingen skal koncentrationen af methæmoglobin i blod og nitrogendioxid i inspirationsluften kontrolleres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Trombocytopeni.
Almindelige (1-10%) Forhøjet bilirubin.
Atelektase, Hypotension.
Hypokaliæmi.
Efter pludselig seponering af behandlingen er der beskrevet pulmonal vasokonstriktion og hypoxæmi, som har medført kredsløbssvigt.

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Forgiftning

  • Eksposition i toksiske doser kan medføre pulmonale symptomer og methæmoglobinæmi (Se Hemiglobindannere).
  • Ved methæmoglobin-koncentration på >10% bør NO-inhalationen seponeres, og det sikres ved gentagne blodgasanalyser, at methæmoglobin-koncentrationen falder.
  • Sværere methæmoglobinæmi er sjælden, men behandles med understøttende intensiv terapi og evt. injektion af methylenblåt. Behandingen er en specialistopgave.
  • Udvikling af lungeødem kan forekomme op til 72 timer efter eksposition for NO og bør behandles symptomatisk med ilt og assisteret ventilation.

Farmakodynamik

Virker vasodilaterende på pulmonale modstandskar, primært i de bedst ventilerede lungeafsnit. Herved forbedres ventilations/perfusionsratio, og den pulmonale shunt reduceres. 

Farmakokinetik

  • Nitrogenoxid diffunderer over alveole- og kapillærmembranen og elimineres hurtigt ved binding til blodets hæmoglobin, hvorved der dannes nitrosylhæmoglobin (NOHb).
  • Ved tilstedeværelsen af O2 oxideres NO til NO2, ligesom NOHb oxideres til methæmoglobin, som bl.a. nedbrydes til nitrat.
  • Halveringstid for nitrogenoxid er 3-6 sekunder.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) inhalationsgas 800 ppm 142123
2 l
23.188,60
(BEGR) inhalationsgas 800 ppm 450993
10 l
65.464,60
 
 

Revisionsdato

2016-01-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...