Neulasta

L03AA13
 
 

Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E-coli-stamme. Polyethylenglycol-modificeret derivat af filgrastim. 

Anvendelsesområder

 • Reduktion i varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni hos patienter behandlet med cytotoksisk kemoterapi for non-myeloid malignitet.

Pegfilgrastim bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne og hæmatologiske lidelser og disses behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 injektionssprøjte indeholder 6 mg pegfilgrastim. 

Doseringsforslag

Voksne. 6 mg s.c. mindst 24 timer efter hver cytotoksisk kemoterapi.
Bemærk: Begrænset erfaring med behandling af børn. 

Forsigtighedsregler

 • Ved kronisk myeloid leukæmi eller myelodysplasi er der teoretisk risiko for stimulering af tumorvæksten, hvorfor forsigtighed bør udvises ved anvendelse af pegfilgrastim.
 • Pga. den potentielle risiko i forbindelse med svær leukocytose tilrådes kontrol af leukocyttallet med regelmæssige intervaller under behandlingen.
 • Forsigtighed ved nylig forekomst af pulmonale infiltrater eller pneumoni pga. risiko for interstitiel pneumonitis og andre pulmonale bivirkninger.
 • Beskyttelseshætten indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Knoglesmerter.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Ubehag på indstiksstedet.
Leukocytose, Trombocytopeni.
Brystsmerter.
Artralgi, Myalgi, Nakkesmerter, Rygsmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Miltruptur.
Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Interstitiel pneumonitis, Kapillær lækagesyndrom, Lungeødem.
Seglcellekrise, Splenomegali.
Forhøjet serum-urat.
Akut febril neutrofil dermatose  (Sweets syndrom), Kutan vasculitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Glomerulonefritis.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
På grund af molekylets størrelse og proteinstruktur er en reel eksponering af barnet usandsynlig.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

G-CSF stimulerer specifikt proliferation og differentiering af hæmopoietiske myeloide knoglemarvsceller og regulerer derved produktionen og frigørelsen af funktionelle neutrofile granulocytter og forstadieceller til blodbanen. Virkningen sker via binding til specifikke membranreceptorer. Under behandlingen ses dosisafhængig, reversibel stigning af koncentrationen af neutrofile granulocytter i blodet. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 16-120 timer.
 • Pegfilgrastim fordeles i plasmafasen.
 • Elimineres ved neutrofilmedieret clearance.
 • Pga. mætningskinetik øges plasmahalveringstiden med stigende dosis.
 • Efter indgift af 100 mikrogram/kg er plasmahalveringstiden ca. 33 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 4. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Kan opbevares i højst 3 døgn ved stuetemperatur (højst 30ºC). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 6 mg 056936
0,6 ml
9.823,30 491,17
 
 

Revisionsdato

2016-04-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...