Metaoxedrin "SAD"

C01CA06
 
 
Karkontraherende sympatomimetisk middel med α-receptorstimulerende virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 1 mg phenylephrinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

  • 0,1 - 0,2 mg i.v. gentaget inden for få minutter til effekt.
  • Kan gives som infusion opblandet med natriumchlorid-infusionsvæske, typisk 0,05-0,5 mikrogram/kg/min.

 

Børn 

  • 1-10 mikrogram/kg gentaget til effekt.

 

Bemærk 

  • Atropinberedskab
  • Bør ikke anvendes til børn under 1 år.

Kontraindikationer

  • Hypertension.
  • Raynauds syndrom.
  • Tyrotoksikose.

Forsigtighedsregler

Pga. risiko for fald i hjerteminutvolumen tilrådes forsigtighed til patienter med hypovolæmi eller hjertesvigt. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Der ordineres 1 ml af den lave styrke (0,1 mg/ml), men der gives i stedet 1 ml i styrken 1 mg/ml. Bemærk: Styrken 0,1 mg/ml fremstilles magistrelt. Svær bradykardi der behandles med atropin.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Bradykardi, Dyspnø, Hypertension.
Påvirkning af blodglucose.
Angst, Nervøsitet, Svimmelhed, Tremor.
Urinretention, Vandladningsbesvær.

Interaktioner

Forsigtighed til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvorved den adrenerge virkning forstærkes og forlænges kraftigt. Kombinationen bør så vidt muligt undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Fenylephrininduceret hypertension kan behandles med α-receptorblokade, fx med phentolamin

Farmakodynamik

Stimulerer α-receptorer og virker karkontraherende. 

Farmakokinetik

  • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
  • Virkningsvarighed efter i.v. indgift ca. 15 minutter og op til 2 timer efter s.c. eller i.m. administration.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

pH 3-4. 

 

 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 1 mg/ml 746700
1 ml amp
 
 

Revisionsdato

2017-10-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. oktober 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...