Natriumbikarbonat "SAD"

A02AH, B05XA02
 
 

Anvendelsesområder

Metabolisk acidose.  

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 500 mg natriumhydrogencarbonat. 1 tablet indeholder 6,0 mmol natrium.
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 84 mg natriumhydrogencarbonat svarende til 1 mmol natrium og 1 mmol hydrogencarbonat. 

Doseringsforslag

Individuelt afhængig af acidosens sværhedsgrad under samtidig kontrol af blodets syre-basestatus og serum-elektrolytter. 

  

Bemærk: Enterotabletterne skal synkes hele.
 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

Hypernatriæmi.

Forsigtighedsregler

  • Hurtig infusion kan fremkalde lungeødem ved samtidig hjertesygdom.
  • Risiko for natriumretention ved hjerte- eller nyreinsufficiens.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering. Manglende reaktion på høje A-punktur(ABG)-værdier. Forlænget indlæggelse på grund af udvikling af metabolisk alkalose.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Infusionsvæske: 

  • Overhydrering ved indgift af stor mængde (væske og natrium) og efterfølgende lunge- eller perifert ødem.
  • Hypernatræmi som kan blive udtalt ved samtidigt nyresvigt.
  • Overkorrektion med udvikling af metabolisk alkalose.
Meget sjældne (< 0,01%) Alkalose  (enterotabletter).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Påvirker HCO3-/CO2 buffer-systemet. Absorberer hurtigt H+-ioner fra det ekstracellulære rum med pH-stigning i organismen til følge. Ved denne stødpudeproces dannes CO2, som elimineres pulmonalt. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Koncentrat til infusionsvæske 

  • pH ca. 8.

  

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Koncentrat til infusionsvæske opblandes med: 

  • Isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske
  • Isotonisk glucose-infusionsvæske
  • Isotonisk natriumchlorid-glucose-infusionsvæske.  

  

Forligelighed ved infusion 

  • Må ikke blandes med andre farmaka.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumedetat : konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
enterotabletter 500 mg 743443
100 stk
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 741155
10 ml amp

Foto og identifikation

Enterotabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
enterotabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...