Synalar®

D07AC04
 
 

Anvendelsesområder

 

Bemærk:
 • Creme. Tørre eller væskende hudpartier.
 • Salve. Tørre, skorpede, skællende hudpartier.
 • Gel. Tørre hudpartier samt behårede steder.

Dispenseringsform

Creme 0,025%. 1 g indeholder 0,25 mg fluocinolonacetonid.
Gel 0,025%. 1 g indeholder 0,25 mg fluocinolonacetonid.
Salve 0,025%. 1 g indeholder 0,25 mg fluocinolonacetonid. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 1-3 gange dgl. i højst 6 uger.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner, fx herpes simplex og varicella
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, medmindre infektionen behandles samtidig.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved behandling af store hudområder, specielt hos børn og ved behandling under okklusion, er der potentiel risiko for systemisk kortikosteroid bivirkninger.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding: 

Almindelige (1-10%) Brændende fornemmelse i huden, Hudkløe.
Meget sjældne (< 0,01%) Hyperkorticisme*.
Ikke kendt Kontaktdermatitis.
Sløret syn.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

Fluocinolonacetonid er et stærkt virkende kortikosteroid. Topikale kortikosteroider virker som antiinflammatoriske midler via flere mekanismer, som hæmmer den sene fase af allergiske reaktioner, herunder ved at nedsætte densiteten af mastceller, reducere kemotaksi og aktivering af eosinofiler, nedsætte lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofilers produktion af cytokiner, samt hæmme metaboliseringen af arachidonsyre. 

Farmakokinetik

Glukokortikoid penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved påføring på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : creme 0,025%
Andre:
Carboxypolymethylen : gel 0,025%
Cetylalkohol : creme 0,025%
Dinatriumedetat : gel 0,025%
Ethanol : gel 0,025%
Lanolin : salve 0,025%
Paraffin : creme 0,025%
Polysorbat 60 : creme 0,025%
Sorbitanmonostearat : creme 0,025%
Stearylalkohol : creme 0,025%
Sterilt vand : creme 0,025%, gel 0,025%
Triethanolamin : gel 0,025%
Vaselin : salve 0,025%

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 0,025% 098233
30 g
60,85
(B) creme 0,025% 098211
100 g
148,70
(B) gel 0,025% 098199
30 g
99,40
(B) salve 0,025% 098245
30 g
60,85
(B) salve 0,025% 098222
100 g
148,70
 
 

Revisionsdato

2018-01-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...