Locacorten®-Vioform

S02CA02
 
 

Anvendelsesområder

Allergiske og inflammatoriske sygdomme i øregang inficeret med clioquinolfølsomme mikroorganismer. 

Dispenseringsform

Øredråber, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg clioquinol og 0,2 mg flumetasonpivalat. 

Doseringsforslag

Voksne 

2-3 dråber i det inficerede øre 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

  • Som ved de rene glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger.

Instruktioner

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

  • Virusinfektioner i det ydre øre
  • Perforeret trommehinde
  • Allergi over for indholdsstofferne
  • Kontraindiceret til børn under 2 år.

 

Forsigtighedsregler

  • Bør ikke anvendes samtidig med præparater, der indeholder tungmetaller, eftersom clioquinol danner farvede kompleksbundne salte med disse stoffer.
  • Kan misfarve tøj, hud og hår.
  • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR), som er indberettet ved brug af systemiske eller topikale kortikosteroider.

 

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Sløret syn.

Anvendelse over flere uger kan forårsage kontaktdermatitis i øregangen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Flumetason 

  • Middelstærkt virkende glukokortikoid. Hæmmer ekspressionen af flere inflammatoriske gener.

Clioquinol 

  • Bakterie- og svampedræbende virkning på en række bakterier, sandsynligvis på grund af indholdet af iod.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øredråber, opløsning 0,2 + 10 mg/g 175398
7,5 ml
110,15
 
 

Revisionsdato

2017-06-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...