Natriumklorid "Baxter" Clear-Flex 9 mg/ml

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Behandling af hypovolæmi med tab af ekstracellulærvæske (fx blodtab, diarré, ileus).
 • Intravenøs væsketerapi ved natriummangel. Erstatning af basale natrium- og væsketab.
 • Til opløsning af infusionssubstanser og fortynding af infusionskoncentrater.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 9 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis 0,5- 2 liter i.v. i døgnet.
 • Infusionshastighed sædvanligvis ikke over 500 ml/time.
 • Ved blod- og væsketab med sikker hypovolæmi kan initial væsketilførsel være betydelig hurtigere.

Forsigtighedsregler

 • Ved stærkt nedsat nyrefunktion, hvor indgift er påkrævet, bør der føres nøje kontrol med væskebalance og serumelektrolytter før og efter infusionen.
 • Ved hyponatriæmi bør korrektionen sædvanligvis ikke overstige 10 mmol/l/døgn.
 • Forsigtighed ved natrium-/vandretention (nyre-, hjerte- og leverinsufficiens).

 

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Demyelisering*.
Ikke kendt Ekstravasation**.
Dyb venetrombose**, Hypervolæmi.
Hyperchloræmisk acidose, Hypernatriæmi.

* Som osmotisk demyelisering (central pontin myelinolyse). 

** Bivirkninger relateret til administrationsteknikken. 

 

Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af: 

 • arytmier
 • lungestase
 • lungeødem

også hos patienter uden kendt hjertesygdom. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Natrium er den dominerende kation i ekstracellulærvæsken og kontrollerer vandfordelingen, væske- og elektrolytbalancen samt opretholder det osmotiske tryk i blod og væv.
 • Natriumioner er associeret med chloridioner og bicarbonationer i reguleringen af syre-basebalancen.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Farmakokinetik

  Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

  Egenskaber, håndtering og holdbarhed

  Egenskaber
  Elektrolytindhold/l:
  Chlorid 154 mmol
  Natrium 154 mmol
  Øvrige oplysninger:
  Osmolaritet 308 mosmol/l
  Isotoni Isotonisk
  pH ca. 4-7

    

  Indholdsstoffer

  Hjælpestoffer

  Andre:

  Firma

  Pakninger, priser, tilskud og udlevering

  Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
  (B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 141355
  6 x 1500 ml
  221,35
  (B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 085386
  5 x 2000 ml
  194,25
  (B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 435946
  6 x 2000 ml
  248,45
  (B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 062625
  200 x 1500 ml
  5.980,10
  (B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 107080
  200 x 1500 ml
  6.251,10
   
   

  Revisionsdato

  2017-12-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. maj 2018
  Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
  Gå til toppen af siden...