Gelofusine®

B05AA06
 
 

Anvendelsesområder

Plasmasubstitution ved hypovolæmisk shock og ekstrakorporal cirkulation. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 40 g succinyleret gelatine og 7 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt afhængig af den kliniske tilstand.
 • Sædvanligvis 500 ml indgivet over mindst 1 time.
 • I alvorlige akutte situationer 5-10 min.

 

Bemærk: Meget begrænset erfaring vedr. børn. 

Kontraindikationer

 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Akut oligurisk nyresvigt
 • Overhydrering
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Overfølsomhed over for gelatine eller galactose-α-1,3-galactose
 • Kendt allergi over for rødt kød.

Forsigtighedsregler

 • Børn og ældre
 • Nedsat nyrefunktion
 • Nedsat leverfunktion
 • Allergiske sygdomme
 • Oliguri
 • Koagulationsforstyrrelser
 • Hypernatriæmi
 • Dehydrering
 • Inkompenseret hjertesygdom
 • Pga. risikoen for anafylaktiske reaktioner bør de første 10-20 ml infunderes under nøje observation af patienten.
 • Evt. blodprøver bør tages før infusionen, da der er risiko for falskt forhøjet blodsænkning, urins specifikke gravitet og ikke-specifikke proteinbestemmelser.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Hypotension.

 

 • Succinyleret gelatine kan forårsage både histaminrelaterede og ikke-histaminrelaterede anafylaktiske reaktioner, som kan være livstruende.
 • Profylaktisk forbehandling med antihistaminer (H1- og H2-blokkere) kan mindske risikoen for reaktioner.
 • Nyre- og koagulationspåvirkning forekommer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ikke data for in utero eksponering, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Gelatinemolekylet er dog meget stort, og det er usandsynligt, at det passerer placenta i klinisk betydende omfang. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af plasma expanders medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Ekspanderer plasmavolumenet.

Farmakokinetik

 • Den volumenekspanderende effekt varer i 2-3 timer.
 • To-faset eliminering med plasmahalveringstid ca. 8 timer i første fase og flere dage i anden fase.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Middelmolekylvægt gelatine: 26.500 Dalton.
 • Elektrolytindhold/l:
  • Natrium 154 mmol
  • Chlorid 120 mmol.
 • pH: 7,1-7,7.

  

Håndtering
  

Forligelighed ved infusion 

 • Kan gives i samme administrationssæt som blod.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 4 % 058460
20 x 500 ml
2.470,65
 
 

Revisionsdato

2018-03-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...