Plasmalyte

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs væsketerapi
 • Blødningsshock
 • Let til moderat metabolisk acidose.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 liter indeholder 370 mg kaliumchlorid, 300 mg magnesiumchlorid, 3,68 g natriumacetat, 5,26 g natriumchlorid og 5,02 g natriumgluconat. 

Doseringsforslag

Individuelt efter behov. 


Sædvanligvis 

 • Voksne og børn ≥ 12 år. 0,5-3 l i.v. i døgnet.
 • Børn < 12 år og > 20 kg. 1.500 ml + 20 ml/kg legemsvægt > 20 kg i.v./døgn.
 • Børn 10-20 kg. 1.000 ml + 50 ml/kg legemsvægt > 10 kg i.v./døgn.
 • Børn < 10 kg. 100 ml/kg legemsvægt i.v./døgn.

  

Gennemsnitlig infusionshastighed afhængig af alderen 

 • Voksne og børn ≥ 12 år. 5 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 2-11 år. 2-4 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn ca. 12-23 mdr. 4-6 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 28 dage-ca. 12 mdr. 6-8 ml/kg legemsvægt/time.

  

Bemærk 

 • Kan gives før, under eller efter en blodtransfusion.
 • Kan indgives via en perifer vene.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  Risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forhøjede plasmaværdier af: 

 • Acetat
 • Gluconat
 • Kalium
 • Magnesium
 • Natrium
 • Hypochlorhydri.

Forsigtighedsregler

 • Hjertesvigt
 • Nyresvigt
 • Tilstande med ødem og natriumretention.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Dyb venetrombose.
Meget sjældne (< 0,01%) Kramper.
Allergiske reaktioner.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Infusionsvæskens kvalitative og kvantitative sammensætning af elektrolytter svarer til den i plasma.
 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

Farmakokinetik

Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Acetat 27 mmol
Chlorid 98 mmol
Gluconat 23 mmol
Kalium 5 mmol
Magnesium 1,5 mmol
Natrium 140 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 295 mosmol/l
Isotoni Isotonsik
pH 6,5-8

Håndtering 

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler. 
 • Kan blandes med blodprodukter inden indløb.

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 027505
10 x 1000 ml
173,15
 
 

Revisionsdato

2017-12-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...