Gliolan

L01XD04
 
 
Middel til fluorescensvejledt kirurgi.

Anvendelsesområder

Fluorescensvejledt kirurgi af voksne ved malignt gliom.

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning. 1 hætteglas indeholder 1,5 g 5-aminolevulinsyrehydrochlorid (5-ALA). 1 ml brugsfærdig opløsning indeholder 30 mg 5-aminolevulinsyrehydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 20 mg/kg legemsvægt 3 timer inden induktion af anæstesi. Se i øvrigt speciallitteratur.
5-ALA bør kun anvendes, når behandlingen forestås af neurokirurger med særligt kendskab til fluorescensvejledt kirurgi. 

Kontraindikationer

Akut eller kronisk porfyri.

Forsigtighedsregler

  • Eksponering for kraftigt lys, fx operationslys og direkte sollys, skal undgås under proceduren og 24 timer herefter.
  • Forsigtighed ved hjerte-karsygdom.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Fotosensibilitet.

Endvidere er rapporteret procedurerelaterede bivirkninger, fx anæmi, trombocytopeni, leukocytose, neurologiske udfaldssymptomer (hemiparese, afasi, kramper), hjerneødem, gastro-intestinale gener, tromboemboli, leverpåvirkning og forhøjet plasma-amylase. 

Interaktioner

Samtidig anvendelse af andre fotosensibiliserende midler (fx tetracyclin og naturlægemidler med perikon) skal undgås i 2 uger efter behandling. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

5-ALA optages i højere grad af maligne celler, hvor det omdannes til porfyriner, som efter belysning med blåt lys er kraftigt fluorescerende og derfor kan visualiseres efter passende modifikation af neurokirurgisk mikroskop.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning 

Indholdet af 1 hætteglas opløses i 50 ml postevand. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til oral opløsning 30 mg/ml 026045
1 htgl.
15.153,45
 
 

Revisionsdato

2017-03-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...