Gonapeptyl®

L02AE04
 
 

Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid. 

Anvendelsesområder

Forbehandling til in vitro-fertilisering for at hæmme den endogene gonadotropin sekretion. Se endvidere GnRH-agonister

 

Triptorelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til infertilitet og behandling med assisteret befrugtning. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 100 mikrogram triptorelinacetat. 

Doseringsforslag

Daglig dosis . 0,1 mg s.c. dagligt i den nederste del af maveregionen. 

 • Behandling indledes på 2.-3. eller 21.-23. af cyklusdag (dvs. 5-7 dage før forventet menstruationsstart).
 • Kontrolleret ovariestimulering med gonadotropin startes typisk efter 2 ugers behandling, men nedreguleringen kan forlænges til 4 uger eller længere i særlige tilfælde.
 • Behandlingen fortsættes under FSH- eller hMG-stimulationen, indtil ovulation fremkaldes med et hCG-præparat. Den totale behandlingsvarighed er normalt 4-7 uger.

 

Bemærk 

 • De daglige injektioner kan administreres af patienten efter instruktion.
 • Injektionsstedet bør varieres for at forebygge lipoatrofi.
 • Film om brug af den fyldte engangssprøjte kan ses under "Instruktioner".

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for gonadotropin-releasing hormon (GnRH) eller andre GnRH-analoger. 

Forsigtighedsregler

 • Efter den første administration tilrådes det, at patienten holdes under lægelig observation i 30 minutter for at sikre, at der ikke opstår allergiske eller allergilignende reaktioner efter injektionen.
 • Længerevarende anvendelse af GnRH-agonister kan forårsage en reduktion i knogledensitet.
 • Der skal især udvises forsigtighed hos patienter med øget risiko for osteoporose.
 • Forsigtighed ved humørændringer, herunder depression.

Bivirkninger

Lokale reaktioner efter injektion. 

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Hovedpine.
Vaginalblødning.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Træthed.
Opkastning.
Pharyngitis.
Hedeture.
Bækkensmerter, Rygsmerter.
Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje.
Dysmenoré, Ovariecyster, Ovarie-hyperstimulationssyndrom.

8-14 dage efter start af nedregulering ses normalt en tilbagetrækningsblødning. Denne kan være afvigende fra den normale menstruation. Der er endvidere set kraftesløshed, søvnforstyrrelser, følelsesmæssig labilitet, nedsat libido, vaginal tørhed, ovarieforstørrelse, menoragi, metroragi, dyspareuni, mastalgi, synsforstyrrelser, dyspnø, hudkløe, øget svedtendens, muskelkramper, artralgi, vægtøgning samt hypersensitivitet, urticaria og angioødem. Frekvens ukendt. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen må triptorelin ikke anvendes under graviditet. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen data for udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 måneds karantæne).

Doping

Anvendelse af triptorelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

Triptorelin er en GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end det naturlige hormon. 

Farmakokinetik

 • Systemisk biotilgængelighed efter s.c. injektion er tæt på 100 %.
 • Halveringstid 3-5 timer, hvilket indikerer, at triptorelin er elimineret efter 24 timer.
 • Metaboliseres primært i lever og nyrer og udskilles i overvejende grad gennem nyrerne.
 • Hos patienter med alvorlig lever- og nyreskade er halveringstiden ca. 8 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-5. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 0,1 mg/ml 099733
7 stk. a 1 ml
350,10 50,01

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl.  0,1 mg/ml

Mål i mm: 125 x 14
Gonapeptyl® i fyldt injektionssprøjte
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Gonapeptyl® i fyldt injektionssprøjte
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...