Fampyra

N07XX07
 
 

Kaliumkanalblokker til behandling af gangbesvær ved multipel sklerose (MS). 

Anvendelsesområder

 • Forbedring af gangen hos voksne patienter med multipel sklerose (MS) med gangbesvær (EDSS 4-7).
 • Behandlingen med fampridin skal forestås af læger med særligt kendskab til behandling af MS.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg fampridin. 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mg 2 gange dgl. morgen og aften. 

 

Behandlingen bør initieres med en 2-4 ugers behandlingsperiode, idet klinisk virkning normalt vil kunne observeres inden for 2-4 uger. Hvis der ikke observeres en målbar forbedring (fx målt ved gangtest), bør behandlingen seponeres. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn under 18 år.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Bør ikke indtages sammen med et måltid.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-80 ml/min.

  Fampridin udskilles primært renalt, heraf ca. 90% som uomdannet stof. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Samtidig brug af andre midler som indeholder fampridin (4-aminopyridin).
 • Epileptiske anfald i anamnesen eller aktuelt.
 • Samtidig brug af lægemidler, som hæmmer organisk kationstransporter 2 (OCT2).

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved kardiovaskulære symptomer.
 • Behandlingen bør afbrydes, hvis patienten får epileptisk anfald under behandlingen.
 • Den øgede forekomst af svimmelhed eller balanceforstyrrelser set i de første 4-8 uger af behandlingen kan resultere i en øget risiko for fald.
 • Samtidig brug af lægemidler som er substrater for OCT 2, fx carvedilol, propranolol og metformin.
 • Lægemidlet har snævert terapeutisk indeks.
 • Ældre. Nyrefunktionen bør monitoreres regelmæssigt under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Urinvejsinfektion.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed.
Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter, Palpitationer, Pharyngitis.
Rygsmerter.
Angst, Balanceforstyrrelser, Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed, Søvnløshed, Tremor.
Virale infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Epileptisk anfald, Kramper.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet  (bl.a. ubehag i brystet).

Der er desuden observeret forværring af trigeminus-neuralgi. 

Interaktioner

 • Den aktive sekretion af fampridin i nyrerne foregår via transportproteinet OCT2. Samtidig anvendelse af lægemidler, der hæmmer OCT2, er kontraindiceret.
 • Anvendelsen af andre lægemidler der er substrater for OCT2, fx carvedilol, propranolol og metformin, bør ske med forsigtighed.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes?).

Farmakodynamik

Ved blokering af kalium-kanaler reduceres ionstrømmen gennem disse kanaler. Derved forlænges repolarisering, og aktionspotentialet forstærkes i demyeliniserede aksoner i CNS. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration øges ca. 20% ved samtidig fødeindtagelse, hvilket kan øge forkomsten og intensiteten af dosisrelaterede bivirkninger.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2E1 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer.
 • Ca. 90% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Der ydes ikke tilskud til sklerosepatienter, der behandles for gangbesvær på sygehuset. Disse patienter hører - efter 14. juli 2014 - ind under ordningen med Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper. 

  

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i flg. tilfælde:
 

Til afprøvning af fampridin i 2 uger til voksne:  

 • med attakvis, primær progressiv eller sekundær progressiv MS med gangbesvær og EDSS score mellem 4-7 (inkl.)
 • i stabil medicinering med sygdomsmodificerende behandling
 • uden for attak

  

Efter afprøvning kan der som hovedregel bevilges enkelttilskud i 12 mdr. til patienter med:  

 • 20% forbedring af tidsmålt 25 fods gangtest (T25FW) og
 • MSWS-12 test fald i score på mindst 4.

 

Vurderingen af, om der skal bevilges enkelttilskud til patienter, hvor der ses en relevant funktionsforbedring på andre funktioner end gangfunktionen, vil bero på en konkret vurdering af oplysningerne i ansøgningen om den konkrete forbedring af patientens daglige livsførelse. 
Det er en forudsætning, at de kvantitative krav til ændring på mindst én af de to skalaer samtidig er opfyldt. 
Ved genansøgning efter 12 mdrs. behandling skal den positive ændring være bibeholdt målt ved såvel T25FW, MSWS-12 som den subjektive vurdering. Hvis der er sket en forværring, skal behandlingseffekten revurderes efter et behandlingsstop i 2 uger. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Neurologi) depottabletter 10 mg 056308
28 stk. (blister)
1.849,90 132,14
(NBS)(Neurologi) depottabletter 10 mg 061723
28 stk. (blister) (2care4)
1.710,00 122,14
(NBS)(Neurologi) depottabletter 10 mg 086142
56 stk. (blister)
3.671,90 131,14
(NBS)(Neurologi) depottabletter 10 mg 380901
56 stk. (blister) (Paranova)
3.641,55 130,06
(NBS)(Neurologi) depottabletter 10 mg 524768
56 stk. (blister) (2care4)
3.517,10 125,61

Foto og identifikation

Depottabletter  10 mg

Præg:
A 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 8,2 x 13,2
depottabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. juli 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...