Cinryze

B06AC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Akut anfald af hereditært angioødem. Anfaldsprofylakse af hereditært angioødem regelmæssigt og inden medicinsk, dentalt eller kirurgisk indgreb.
 • Anvendes ved alvorlige og tilbagevendende anfald af hereditært angioødem, når oral profylakse ikke tolereres eller er utilstrækkelig.


C1-inhibitor bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelse og dens behandling. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 enheder C1-inhibitor (human). 

Doseringsforslag

Behandling 

 • Voksne og børn 12-17 år
  • 1.000 enheder i.v. ved tegn på akut anfald.
  • Ved utilstrækkeligt respons efter 1 time gives yderligere 1.000 enheder i.v.
 • Børn 2-11 år
  • Legemsvægt > 25 kg
   • 1.000 enheder i.v. ved tegn på akut anfald.
   • Ved utilstrækkeligt respons efter 1 time gives yderligere 1.000 enheder i.v.
  • Legemsvægt 10- 25 kg
   • 500 enheder i.v. ved tegn på akut anfald.
   • Ved utilstrækkeligt respons efter 1 time gives yderligere 500 enheder i.v.
 • Bemærk: Ved alvorlige anfald, især laryngeale anfald, eller ved forsinket opstart af behandlingen kan 2. dosis gives tidligere end efter 1 time.

 

Regelmæssig profylakse 

 • Voksne og børn 12-17 år
  • Individuelt. Sædvanligvis 1.000 enheder i.v. hver 3. eller 4. dag.
 • Børn 6-11 år
  • Individuelt. Sædvanligvis 500 enheder i.v. hver 3. eller 4. dag.
 • Bemærk: Behov for fortsat profylakse bør vurderes regelmæssigt.

 

Profylakse inden medicinsk, dentalt eller kirurgisk indgreb 

 • Voksne og børn 12-17 år
  • 1.000 enheder i.v. tidligst 24 timer før et medicinsk, dentalt eller kirurgisk indgreb.
 • Børn 2-11 år
  • Legemsvægt > 25 kg
   • 1.000 enheder i.v. tidligst 24 timer før et medicinsk, dentalt eller kirurgisk indgreb.
  • Legemsvægt 10-25 kg
   • 500 enheder i.v. tidligst 24 timer før et medicinsk, dentalt eller kirurgisk indgreb.

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. børn < 6 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved disposition for allergi bør antihistaminer og kortikosteroider gives profylaktisk.
 • Tæt observation tilrådes ved larynxødem.
 • Patienter med kendt risiko for trombose bør monitoreres omhyggeligt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyb venetrombose.
Hyperglykæmi.
Paræstesier.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Kredsløbskollaps.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data for C1-inhibitor, men da der er tale om et fysiologisk molekyle, skønnes risikoen for uønsket fosterpåvirkning lav. Kan anvendes ved alvorligt angioødem. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælken. Der er tale om et fysiologisk molekyle, og risikoen for uønsket påvirkning af barnet skønnes lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Substituerer manglende C1-inhibitoraktivitet.
 • C1-inhibitor er en serinproteaseinhibitor (serpin), som hæmmer komplementaktivering via C1 i den klassiske aktiveringsvej.
 • Desuden hæmmer C1-inhibitor kontaktaktivering af koagulation og fibrinolyse ved inaktivering af koagulationsfaktor XIIa og kallikrein, hvorved dannelse af det vasoaktive peptid bradykinin modvirkes.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 56 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens. Se medfølgende brugsvejledning.


Forligelighed 

 • Må ikke blandes med andre farmaka.


Holdbarhed 

 • Brugsfærdig opløsning er kemisk stabil i 3 timer, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 enheder 136121
2 stk.
16.974,90 23.774,37
 
 

Revisionsdato

2017-04-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...