Zoviduo®

D06BB53
 
 

Antiviralt kemoterapeutikum. Nukleosidanalog, der hæmmer DNA-syntesen specifikt i herpesinficerede celler, kombineret med naturligt glukokortikoid (gruppe I). 

Anvendelsesområder

Behandling af tidlige tegn og symptomer på tilbagevendende herpes labialis hos immunkompetente voksne og unge. 

Dispenseringsform

Creme. 1 gram indeholder 50 mg aciclovir og 10 mg hydrocortison. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. Cremen påføres 5 gange dgl. på læber eller i ansigtet, hver 3.-4. time i døgnets vågne timer, i 5 dage. 

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn under 12 år. 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne eller valaciclovir.
  • Hudlæsioner, som skyldes andre vira end herpes simplex, svampeinfektioner, bakterielle eller parasitære infektioner.

Forsigtighedsregler

  • Slimhindekontakt (fx øjne, mundhule, næse eller kønsdele) bør undgås.
  • Bør ikke anvendes hos stærkt immunkompromiterede patienter (AIDS-patienter eller transplanterede patienter), da en forøget risiko for resistensudvikling over for aciclovir ikke kan udelukkes hos disse patienter.
  • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Tør hud.
Sjældne (0,01-0,1%) Erytem, Kontaktdermatitis.
Ikke kendt Sløret syn.

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er mange kliniske data for systemisk eksponering for aciclovir uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For topikalt administrerede glukokortikoider er den systemiske eksponering lav ved applikation på små hudflader. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Aciclovir er en farmakodynamisk inaktiv substans. Når aciclovir trænger ind i celler, der er inficeret med herpes simplex virus (HSV), omdannes det til den aktive substans aciclovirtrifosfat. Aciclovir har en 10-20 gange højere affinitet til virus DNA polymerase, end tilfældet er for cellular DNA polymerase og hæmmer således selektivt viral enzymaktivitet. Via virus DNA polymerase optages aciclovir i virus DNA, hvilket hindrer syntesen af viralt DNA (som følge af at aciclovir mangler en 3´-hydroxyl gruppe, kan nukleotiderne ikke længere tilføjes ved 3´-5´-binding, og kæden sluttes). Derved har man opnået en effektiv reducering i reproduktionen af virus.  

Hydrokortison er et mildt kortikosteroid der udøver en række immunmodulatoriske virkninger. Når påført topikalt er dets primære rolle at kontrollere forskellige inflammatoriske hudlidelser.  

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) creme 50 mg/g+10 mg/g 538119
2 g
65,60
 
 

Revisionsdato

2018-03-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...