Akineton®

N04AA02
 
 

Anvendelsesområder

 

Bemærk: Parkinsonisme fremkaldt af antipsykotika eller metoclopramid behandles primært ved seponering af de præparater, hvis muligt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg (krydskærv) biperidenhydrochlorid. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg biperidenlactat. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Initialt.1 mg 2 gange dgl. langsomt stigende til optimal virkning.
 • Vedligeholdelsesdosis.1-4 mg 3-5 gange dgl.

  

Parenteralt 

 • 2,5 mg i.m./i.v. 2-3 gange dgl.

Bemærk: Seponering bør ske gradvist over 4-6 dage. 

Kontraindikationer

 • Fortrinsvis bestemt af den perifere antikolinerge virkning
 • Ubehandlet svævervinklet glaukom
 • Stenose eller obstruktion af mave-tarmkanalen
 • Ileus
 • Megacolon
 • Tardiv dyskinesi.

Forsigtighedsregler

 • Prostatahyperplasi
 • Myasthenia gravis, hos ældre
 • Takykardi
 • Bør ikke anvendes til patienter med lav konfusionstærskel, kognitive forstyrrelser og/eller demens.
 • Den centrale virkning kan fremkalde anfald hos patienter med epilepsi.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Agitation, Angst, Delirium, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Bradykardi, Cerebrovaskulære kramper, Hypotension.
Ataksi, Dysartri, Dyskinesier, Eufori, Nervøsitet.
Hypersensitivitet.
Vandladningsbesvær*.
Akkommodationsbesvær, Glaukom.

* Vandladningssbesvær kan imidlertid udnyttes terapeutisk ved urgeinkontinens hos mænd, et symptom, som forekommer hyppigt ved idiopatisk parkinsonisme (det er dog andre typer antikolinerge præparater, som anvendes. Se evt. Midler mod overaktiv blæresyndrom, urgency og urgency-inkontinens

Interaktioner

 • MAO-hæmmere øger den antikolinerge effekt.
 • Kombination med andre lægemidler med antikolinerg effekt  kan forstærke bivirkninger relateret til det centrale eller perifere nervesystem.
 • Antikolinergika kan nedsætte effekten af  carbidopa/levodopa pga. forlænget ventrikeltømningstid og deraf følgende øget nedbrydning af disse stoffer i maven.
 • Biperiden kan, som andre centralt virkende lægemidler, øge effekten af alkohol. Kombinationen bør undgås.
 • Biperiden kan forstærke pethidins CNS-bivirkninger
 • Biperiden kan modvirke effekten af metoclopramid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Biperiden har specifik central og ringe perifer antikolinerg effekt.
 • Ved Parkinsons sygdom menes kolinerge interneuroner i stiatum at være overaktive og denne overaktivitet kan dæmpes med antikolinergika.
 • Antikolinergika kan især dæmpe tremor ved idiopatisk Parkinsons sygdom og ekstrapyramidale bivirkninger (parkinsonisme) ved behandling med antipsykotika.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift ca. 30%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,5 timer efter oral indgift.
 • Plasmahalveringstid 18-24 timer.
 • Virkningen indtræder næsten momentant efter parenteral indgift.
 • Virkningsvarighed 2-3 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Calciumhydrogenphosphat : tabletter 2 mg
Lactose : tabletter 2 mg
Magnesiumstearat : tabletter 2 mg
Natriumlactat : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 148452
100 stk. (blister)
89,55 4,48
(B) tabletter 2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 394920
100 stk. (blister)
95,25 4,76
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 198861
5 amp. a 1 ml
50,60 20,24

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...