Zyclara

D06BB10
 
 

Immunmodulerende middel til behandling af ikke-hyperkeratotiske, ikke-hypertrofiske synlige eller pabable aktiniske keratoser i ansigt og hårbund hos voksne. 

Anvendelsesområder

Aktinisk keratose i hele ansigtet eller skallede hårbund hos immunkompetente voksne, når anden lokalbehandling ikke er anvendelig. 

Dispenseringsform

Creme 3,75%. 1 g indeholder 37,5 mg imiquimod. 

Doseringsforslag

 • Voksne. Påføres 1 gang dgl. inden normal sengetid i 2 behandlingsperioder på hver 2 uger adskilt af 2 ugers behandlingsfri periode. Det samlede behandlingsforløb er derfor 6 uger.
 • 8 uger efter afsluttet behandlingsforløb vurderes, om der stadig er aktinisk keratose i området, og om evt. gentagelse af behandlingen skal overvejes.
 • Aktinisk keratose læsioner, som senere recidiverer, kan behandles med yderligere én eller to behandlingsforløb af 2 uger, efterfulgt af en behandlingspause på mindst 12 uger.

 

Bemærk: 

 • Cremen skal blive siddende på huden i ca. 8 timer, hvor brusebad og karbad skal undgås.
 • Efter behandlingstiden fjernes imiquimodcremen med mild sæbe og vand.
 • Højst to breve creme dækker enten hele ansigtet eller hele hårbunden.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 17 år. Imiquimod bør ikke anvendes til børn med molluscum contagiosum (vandvorter) pga. manglende virkning mod denne indikation.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • Påføring af for meget creme på huden kan give en kraftig reaktion på påføringsstedet.
 • Hvis der er åbne sår, bør behandlingen ikke påbegyndes, før området er helet.
 • Patienten bør informeres om at minimere eksponering af det behandlede hudområde for naturligt eller kunstigt sollys.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Paræstesier  (på applikationsstedet).
Eksfoliativ dermatitis, Erytem, Hudkløe, Pustuløst hududslæt.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Nedsat appetit, Smerter, Temperaturstigning, Træthed.
Kvalme.
Lymfadenopati.
Brystsmerter.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine, Søvnløshed.
Dermatitis, Herpes simplex.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Letargi.

Benzylalkohol kan forårsage allergiske reaktioner og mild, lokal irritation. 

Interaktioner

Samtidig brug af andre imiquimod cremer på samme behandlingsområde skal undgås, da det kan øge risikoen for og sværhedsgraden af lokale hudreaktioner. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Inducerer dannelsen af α-interferon og andre cytokiner og aktiverer herved immunsystemet.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hænderne skal vaskes omhyggeligt både før og efter påføring af cremen.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Åbnede breve kasseres straks efter brug, da de kun er til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Aktiniske keratoser, hvor fysisk behandling og/eller fotodynamisk terapi ikke er det mest velegnede behandlingsvalg.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) creme 3,75% w/w 127526
28 stk. (2care4)
760,00
(A) creme 3,75% w/w 155092
28 stk. (Abacus)
Udgået 07-10-2019
(A) creme 3,75% w/w 186620
28 stk.
735,25
(A) creme 3,75% w/w 378986
28 stk. (Paranova)
Udgået 21-10-2019

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2018-08-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...