Erivedge

L01XX43
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

  • Symptomatisk metastatisk basalcellekarcinom.
  • Lokalt fremskredent basalcellekarcinom, hvor operation eller stråleterapi ikke er hensigtsmæssig.

 

Vismodegib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg vismodegib. 

Doseringsforslag

Voksne. 150 mg 1 gang dgl. 

Bemærk: Kapslerne skal synkes hele. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Smerter, Træthed, Vægttab.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Artralgi, Muskelkramper, Muskuloskeletale smerter.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Amenoré.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer.
Dehydrering.
Forhøjet plasma-kreatinkinase, Myalgi, Rygsmerter.
Hypertrikose.
Ændring af øjenvipper.

Interaktioner

Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af vismodegib. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: På baggrund af virkningsmekanismen og dyremodeller vurderes vismodegib at besidde et væsentligt humant teratogent potentiale. 

 
Fertile kvinder og mænd

For behandling af fertile kvinder gælder særlige forholdsregler (der henvises til produktresumeet), og ved behandlingsstart skal der foreligge negativ graviditetstest, som er højst 7 dage gammel. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Må ikke anvendes på baggrund af virkningsmekanismen; der skal gå mindst 2 år fra behandling til amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Obs. 2 års karantæne.

Farmakodynamik

Vismodegib afbryder Hedgehog-signalvejen, som ved basalcellekarcinom er abnormt aktiv, hvilket fører til vækst og spredning af kræftcellerne. 

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed ca. 30%.
  • Elimineres primært via leveren.
  • Plasmahalveringstiden efter en enkelt dosis ca. 12 døgn, og er estimeret til ca. 4 døgn ved steady state.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vismodegib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 150 mg 376974
28 stk.
65.992,85
(BEGR) hårde kapsler 150 mg 474466
28 stk. (Abacus)
69.500,00

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
VISMO, 150 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Grå
Mål i mm: 6,6 x 19
hårde kapsler 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...