Erivedge

L01XX43
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

  • Symptomatisk metastatisk basalcellekarcinom.
  • Lokalt fremskredent basalcellekarcinom, hvor operation eller stråleterapi ikke er hensigtsmæssig.

 

Vismodegib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg vismodegib. 

Doseringsforslag

Voksne. 150 mg 1 gang dgl. 

Bemærk: Kapslerne skal synkes hele. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Smerter, Træthed, Vægttab.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Artralgi, Muskelkramper, Muskuloskeletale smerter.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Amenoré.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer.
Dehydrering.
Forhøjet plasma-kreatinkinase, Myalgi, Rygsmerter.
Hypertrikose.
Ændring af øjenvipper.

Interaktioner

Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af vismodegib. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: På baggrund af virkningsmekanismen og dyremodeller vurderes vismodegib at besidde et væsentligt humant teratogent potentiale. Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

For behandling af fertile kvinder gælder særlige forholdsregler (der henvises til produktresumeet), og ved behandlingsstart skal der foreligge negativ graviditetstest, som er højst 7 dage gammel. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Må ikke anvendes på baggrund af virkningsmekanismen; der skal gå mindst 2 år fra behandling til amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Obs. 2 års karantæne.

Farmakodynamik

Afbryder Hedgehog-signalvejen, som ved basalcellekarcinom er abnormt aktiv, hvilket fører til vækst og spredning af kræftcellerne. 

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed ca. 30%.
  • Elimineres primært via leveren.
  • Plasmahalveringstiden efter en enkelt dosis ca. 12 døgn, og er estimeret til ca. 4 døgn ved steady state.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vismodegib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 150 mg 376974
28 stk.
65.869,90
(BEGR) hårde kapsler 150 mg 474466
28 stk. (Abacus)
69.370,55

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
VISMO, 150 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Grå
Mål i mm: 6,6 x 19
hårde kapsler 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...