HyQvia

J06BA01
 
 

Humant normalt immunglobulin og rekombinant humant hyaluronidase (produceret i hamsterovarieceller) til subkutan anvendelse. Immunglobulinet er  udvundet af plasma fra raske voksne. 
Virusinaktiveret. 

Anvendelsesområder

 • Substitutionsterapi ved primært immundefektsyndrom såsom:
  • medfødt agammaglobulinæmi og hypogammaglobulinæmi
  • almindelig variabel immundefekt
  • kombinerede immundefekter
  • IgG subklassedefekt med recidiverende infektioner
 • Substitutionsterapi ved:
  • myelomatose
  • kronisk lymfatisk leukæmi med svær sekundær hypogammaglobulinæmi og recidiverende infektioner.

  

Se endvidere Humane immunglobuliner til s.c. eller evt. i.m. brug

Dispenseringsform

1 enhed består af 2 hætteglas: 

 • 1 hætteglas med immunglobulinopløsning
 • 1 hætteglas med rekombinant humant hyaluronidase-opløsning.

 

 • Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg humant normalt immunglobulin. 1 hætteglas indeholder 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml eller 300 ml.

 

 • Rekombinant humant hyaluronidase opløsning. 1 hætteglas indeholder tilsvarende 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml eller 15 ml.

 

Se produktresumé/indlægsseddel vedr. håndtering. 

 

Doseringsforslag

Voksne. Individuel.

Sædvanlig månedlig kumuleret vedligeholdelsesdosis 

 • Voksne. 400-800 mg/kg legemsvægt s.c. hver 4. uge, evt. fordelt på 2-3 doser.

 

Bemærk: 

 • Se Egenskaber, håndtering og holdbarhed vedr. indgivelse af først rekombinant humant hyaluronidase og derefter immunglobulin.
 • Initialt kan gives højere dosering af IgG for at nå steady-state.
 • Dosis justeres for at vedligeholde en koncentration af cirkulerende IgG > 8 g/l.
 • Gives subkutant og bedst som administration med pumpe.
 • ikke gives i.v. eller i.m.

Forsigtighedsregler

 • Ved kendt IgA-mangel skal adrenalininjektionsvæske 0,1% være parat i tilfælde af anafylaktisk shock.
 • Patienter med eksisterende risiko for tromboemboliske komplikationer.
 • Administration af immunglobulin kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder påvirke virkningen af levende svækkede virusvacciner som mæslinger, røde hunde, fåresyge og varicella. 
  Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3 måneder før vaccination med
  levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan denne påvirkning vare i op til 1 år.
  Derfor bør patienter, der modtager mæslingevaccine, have kontrolleret deres antistofstatus.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Temperaturstigning.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Brystsmerter.
Myalgi.
Hovedpine.
Vaginal kløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension, Perifere ødemer.
Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Migræne, Svimmelhed.
Erytem.
Genitalt ødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Paræstesier.
Ikke kendt Hypersensitivitet.
 • Efter subkutan indgivelse af immunglobuliner er også anafylaktisk reaktion, tremor, takykardi, hypotension, rødme, bleghed, kuldefornemmelse, dyspnø, oral paræstesi, angioødem, allergisk dermatitis, rigiditet og forhøjede levertransaminaser.
 • Ved anvendelse af immunglobulin 10% intravenøst er i sjældne tilfælde set aseptisk meningitissyndrom, tromboemboliske komplikationer og akut nyresvigt. Dette kan også forekomme ved subkutan/intramuskulær administration.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for omkring 200 1. trimester-eksponerede (totalt for parenteral administration) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Humant fysiologisk molekyle. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Humant normalt immunglobulin udøver den terapeutiske virkning.
 • Rekombinant humant hyaluronidase er et enzym, der ved hydrolyse af hyaluronan midlertidigt forøger bindevævets permeabilitet. Ved indgivelse af hyaluronidase inden immunglobulin opnås således hurtigere dispersion og absorption af immunglobulin.
 • Bindevævets permeabilitet normaliseres i løbet af 24-48 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 dage.
 • Plasmahalveringstid 6-9 uger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

IgA ≤ 140 mikrogram/ml. 

  

Håndtering 

 • Hætteglassene må ikke omrystes.
 • Indholdet i de to hætteglas må ikke blandes. 
 • Først indgives hele indholdet i hætteglasset med rekombinant humant hyaluronidase med en infusionshastighed på 1-2 ml/min.
 • Gennem samme kanyle indgives derefter beregnet mængde immunglobulin-opløsning.
 • Se yderligere information om indgivelse i medfølgende brugsvejledning.

  

Forligelighed ved infusion 
Må ikke blandes med andre lægemidler eller infusionsvæsker.  

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 458577
25 ml
1.856,25
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 117354
50 ml
3.695,65
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 134421
100 ml
7.374,45
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 372646
200 ml
14.732,05
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 042195
300 ml
22.089,65

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-06-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...