Postafen®

R06AE05
 
 
Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg meclozinchlorid. 

Doseringsforslag

Transportsyge 

 • Voksne og unge > 12 år. 25-50 mg.
 • Dosis tages 1-2 timer før afrejse.


Allergiske sygdomme 

 • Voksne og unge > 12 år. 25-50 mg dgl. 1-2 gange dgl.


Bemærk: 

 • Dosering til børn må kun ske efter lægens anvisning.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

På grund af stoffets udprægede antikolinerge virkninger: Glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Manifest eller truende respirationsinsufficiens
 • Myasthenia gravis
 • Krampetendens.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Træthed.
Døsighed, Sedation.
Almindelige (1-10%) Mundtørhed.
Tørhed i næsen.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angst, Bevægeforstyrrelser  (herunder parkinsonisme), Eufori, Hallucinationer, Psykose.
Urinretention.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Hypotension.
Paræstesier.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Bør ikke anvendes de sidste 2 uger før terminen, da abstinenssymptomer og sedation kan forekomme. 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Referencer: 3711, 3910

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning. 
Prometazin er et af de 1. generations antihistaminer, som har effekt ved transportsyge, vestibulært udløst kvalme og svimmelhed. Virkningsmekanismen er ikke fuldt belyst, men kan hænge sammen med den antikolinerge effekt. Den vestibulære stimulation nedsættes og labyrintfunktionen hæmmes. Påvirkning af kemoreceptor-triggerzonen (CTZ) kan også spille en rolle.
Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 3 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid 5-6 timer.
 • Effekt kan ses efter ca. 1 time.
 • Virkningsvarighed 12-24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 029292
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 552481
20 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 192558
100 stk. (blister)
ikke fast pris

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
tabletter 25 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3910 Källén B, Mottet I Delivery outcome after the use of meclozine in early pregnancy Eur J Epidemiol 2003 18(7) 665-9 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12952140

 
 

Revisionsdato

2018-10-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...