Invicorp

G04BE30
 
 
Middel til lokal behandling af erektil dysfunktion. Kombination af aviptadil, et vasoaktivt intestinal polypeptid, og phentolamin, en korttidsvirkende α-receptorantagonist.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 dosis indeholder 25 mikrogram aviptadil og 2 mg phentolaminmesilat. 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mikrogram + 2 mg. 


Bemærk: Behandlingen bør højst anvendes 1 gang i døgnet og højst 3 gange ugentlig. 

Kontraindikationer

 • seglcelleanæmi
 • myelomatose
 • leukæmi
 • samtidig antikoagulationsbehandling.

Forsigtighedsregler

 • Der bør tilstræbes en dosis, der giver en erektion på højst 2 timer. 
 • Patienten skal søge læge, hvis erektionen varer mere end 4 timer. 
 • Kardiovaskulære eller cerebrovaskulære tilstande.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Blødning ved indstiksstedet.
Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hæmatom.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Priapisme.
Meget sjældne (< 0,01%) Angina pectoris, Myokardieinfarkt.

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Phentolamin er en kortvirkende alfa-receptorantagonist. Det forårsager vasodilatation og et blodtryksfald, som sker på grund af blokaden af begge postjunktionelle vaskulære alfa-1- og alfa-2-receptorer, med næsten ens effektivitet. Det har en direkte afslappende virkning på glatte muskler, som er uafhængige af alfablokade. 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 5 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Bemærk: Opbevaringstiden (anført på pakningen) er kortvarig. Injektionsvæsken må opbevares i højst 9 måneder efter fremstilling.

Indholdsstoffer

Tilskud

Enkelttilskud til aviptadil i kombination med phentolaminmesilat til behandling af erektiv (erektil) dysfunktion vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen, at:  

 

 • Det drejer sig om en patient, hvis grundsygdom har forårsaget svær erektiv dysfunktion. For diabetespatienter skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. For patienter med svær hypertension skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har, og hvilke antihypertensiva patienten er i behandling med,
 • Der er vist effekt af behandlingen med lægemidlet.

 

Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. uhensigtsmæssigt alkohol- og tobaksforbrug samt evt. medicinomlægning. Endvidere forudsættes det, at erektiv dysfunktion er udredt såvel urologisk som sexologisk, jf. rapporten vedrørende lægemidler til behandling af erektiv dysfunktion i relation til medicintilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 25 mikrogram+2 mg 042031
2 x 0,35 ml
480,00
(B) injektionsvæske, opl. 25 mikrogram+2 mg 084753
5 x 0,35 ml
953,30
 
 

Revisionsdato

2017-10-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...