Fenylefrin "Stragen"

C01CA06
 
 
Karkontraherende sympatomimetisk middel med α-receptorstimulerende virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 50 mikrogram phenylephrin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,1 - 0,2 mg i.v. gentaget inden for få minutter til effekt.
 • Kan gives som infusion opblandet med natriumchlorid-infusionsvæske, typisk 0,05-0,5 mikrogram/kg/min.

Børn 

 • 1-10 mikrogram/kg gentaget til effekt.

Bemærk 

 • Atropinberedskab
 • Bør ikke anvendes til børn under 1 år.

Kontraindikationer

 • Hypertension.
 • Raynauds syndrom.
 • Tyrotoksikose.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved alvorligt hjertesvigt pga. risiko for fald i hjerteminutvolumen. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Der ordineres 1 ml af den lave styrke (0,1 mg/ml), men der gives i stedet 1 ml i styrken 1 mg/ml. Bemærk: Styrken 0,1 mg/ml fremstilles magistrelt. Svær bradykardi der behandles med atropin.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Bradykardi, Dyspnø, Hypertension.
Påvirkning af blodglucose.
Angst, Nervøsitet, Svimmelhed, Tremor.
Urinretention, Vandladningsbesvær.

Interaktioner

Forsigtighed til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvorved den adrenerge virkning forstærkes og forlænges kraftigt. Kombinationen bør så vidt muligt undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3878

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Forgiftning

Fenylephrininduceret hypertension kan behandles med α-receptorblokade, fx med phentolamin

Farmakodynamik

 • Stimulerer α-receptorer og virker karkontraherende.
 • Virkningsvarighed efter i.v. indgift ca. 15 minutter og op til 2 timer efter s.c. eller i.m. administration.

 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 2-3 timer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 4,7-5,3.

 

Håndtering 

 • Den fyldte injektionssprøjte klargøres jf. instruktion i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Den fyldte injektionssprøjte er kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mikrogram/ml 534225
10 x 10 ml
1.538,40 1.230,72

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mikrogram/ml

Farve: Lyserød, Hvid
Mål i mm: 194 x 27
Fenylefrin Stragen inj. væske i sprøjte 10 ml = 500 mikrog.
 
 
 
 
 

Referencer

3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620

 
 

Revisionsdato

2018-11-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...