Nocdurna

H01BA02
 
 

Syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 25 mikrogram eller 50 mikrogram desmopressin (som base). 

Doseringsforslag

Voksne kvinder. 25 mikrogram 1 time før sovetid. 

Voksne mænd. 50 mikrogram 1 time før sovetid. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal indtages sublingualt uden vand.
 • Ved manglende effekt efter 4 ugers behandling med dosisøgning bør behandlingen seponeres.
 • Behandling med desmopressin kan generelt ikke anbefales til ældre over 65 år. Skønnes behandling til ældre over 65 år nødvendig, er højst anbefalede dosis 25 mikrogram/dag for kvinder og 50 mikrogram/dag for mænd.

 

Kontraindikationer

 • Habituel og psykogen polydipsi
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika
 • Moderat eller alvorlig nyreinsufficiens (GFR < 50 ml/min)
 • Hyponatriæmi eller disposition til hyponatriæmi
 • Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH).

Forsigtighedsregler

 • Behandling af enuresis noctuma og nykturi med desmopressin uden samtidig begrænsning i væskeindtagelsen kan føre til væskeretention, ødemer og hyponatriæmi. Væskeindtaget skal minimeres fra 1 time før og til 8 timer efter administration.
 • Der er øget risiko for hyponatriæmi hos ældre. Hvis ældre sættes i behandling, kontrolleres serum-natrium før behandlingsstart, i løbet af den første uges behandling, efter 1 måned og i øvrigt derefter ved dosisøgning samt efter klinisk skøn. Vægten følges tæt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme.
Hyponatriæmi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Perifere ødemer.

Interaktioner

Der bør tages forholdsregler for at undgå hyponatriæmi - restriktion af væskeindtag og tæt monitorering af serum-natrium - hvis der samtidig indtages lægemidler, der kan inducere SIADH, fx: 

  

Samtidig behandling med loperamid og desmopressintabletter kan føre til en tredobling af plasmakoncentrationen af desmopressin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data og behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af desmopressin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Brug af vasopressin-receptorantagonisten tolvaptan som antidot kan forsøges. 

Farmakodynamik

Vandreabsorptionen i nyrernes samlerør reguleres af det antidiuretiske hormon ADH (vasopressin). Desmopressin er en syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,25% efter sublingual indgift.
 • Oral administration af 240 mikrogram frysetørret tablet giver maksimal plasmakoncentration inden for 2 timer.
 • Efter sublingual administration kan der forventes en effekt, der varer 6-14 timer eller mere.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) frysetørrede tabletter 25 mikrogram 580699
30 stk. (blister)
358,95 114,86
(B) frysetørrede tabletter 50 mikrogram 198665
30 stk. (blister)
358,95 57,43

Substitution

frysetørrede tabletter 25 mikrogram
Desmopressin "Paranova" (Parallelimport), Desmopressin, frysetørrede tabletter 25 mikrogram
 
frysetørrede tabletter 50 mikrogram
Desmopressin "Paranova" (Parallelimport), Desmopressin, frysetørrede tabletter 50 mikrogram
 

Foto og identifikation

Frysetørrede tabletter  25 mikrogram

Præg:
25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12 x 12
frysetørrede tabletter 25 mikrogram
 
 
 

Frysetørrede tabletter  50 mikrogram

Præg:
50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12 x 12
frysetørrede tabletter 50 mikrogram
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...