Palonosetron "Reig Jofre"

A04AA05
 
 

Serotoninantagonist af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastninger forårsaget af medicinsk kræftbehandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

  • Voksne. 250 mikrogram som langsom (30 sek.) i.v. bolus ca. 30 min. før start af kemoterapi.
  • Børn > 1 måned. 20 mikrogram/kg legemsvægt (dog højst 1.500 mikrogram) som i.v. infusion over 15 minutter ca. 30 min. før start af kemoterapi.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister. 

Forsigtighedsregler

  • Subakut tarmobstruktion, idet palonosetron kan påvirke tarmmotiliteten.
  • Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden administration af palonosetron.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Obstipation.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
AV-blok, Bradykardi, Dyspnø, Forlænget QT-interval, Hypertension, Hypotension, Myokardieiskæmi, Supraventrikulær ekstrasystoli.
Artralgi.
Angst, Eufori, Perifer neuropati, Somnolens.
Urinretention.
Synsforstyrrelser  (nedsat syn), Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion  (ved parenteral adm.).

Interaktioner

Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af 5-HT3 -receptorantagonister og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Serotoninreceptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner. 

Farmakokinetik

  • Metaboliseres delvis i leveren via CYP2D6 og i mindre grad via CYP3A4 og CYP1A2 til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 40 timer.
  • Ca. 40% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,5-5,5. 


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 572454
5 ml
419,85 419,85
 
 

Revisionsdato

2017-03-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...