Hydrocortison m.terramycin®+polymyxin-B

S03CA04
 
 

Øjen- og  øremiddel indeholdende svagt virkende glukokortikoid og antibiotika. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjen- og øredråber, suspension. 1 ml indeholder 15 mg hydrocortisonacetat, 5 mg oxytetracyclin (som hydrochlorid) og 10.000 IE polymyxin-B-sulfat. 

Doseringsforslag

Øjendråber 

 • Voksne
  • 1-2 dråber i det inficerede øje 3 gange dgl. Behandlingen bør ikke udstrækkes ud over 14 dage uden øjenlægekontrol.

  

Øredråber 

 • Voksne
  • 2-4 dråber i det inficerede øre 3 gange dgl.

  

Bemærk: 

 • Som ved de rene glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Øjendråber 

 • Akut herpes simplex uden samtidig behandling med aciclovir
 • Varicellae og andre virussygdomme i cornea og conjunctiva
 • Okulær tuberkulose
 • Okulær svampeinfektion
 • Ubehandlede okulære bakterielle infektioner
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Øredråber  

 • Virusinfektioner i det ydre øre
 • Perforeret trommehinde
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Øjendråber 

 • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Forsigtighed bør især udvises ved behandling af børn.
 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

 

Bivirkninger

Bivirkningerne i skemaet er registreret udelukkende ved brug af præparatet til øjnene

Ved behandling i ørerne kan anvendelse over flere uger forårsage kontaktdermatitis i øregangen. Allergiske reaktioner kan forekomme, men er sjældne. 

Almindelige (1-10%) Corneal abrasio, Glaukom  (efter langvarig brug), Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaperforation.
Ikke kendt Kontaktdermatitis.
Hypersensitivitet.
Forhøjet intraokulært tryk, Katarakt, Sekundær okulær infektion, Sløret syn, Øjensmerter.
 • Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen undersøgelse af den systemiske absorption. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Hydrocortison 

 • Kortikosteroid med antiallergiske, antieksudative og antiproliferative egenskaber, som hæmmer dannelsen af arachidonsyre og dermed biosyntesen af prostaglandiner, tromboxaner og leukotriener.

Oxytetracyclin 

 • Oxytetracyclin er et metaboliseringsprodukt fra Streptomyces rimosus, og er et tetracyklinantibiotika.
 • Oxytetracyclin er primært bakteriostatisk og menes at udøve sin antibakterielle virkning gennem hæmning af proteinsyntesen.
 • Oxytetracyclin er aktivt over for et bredt spektrum af gramnegative og grampositive bakterier.

Polymyxin B sulfat 

 • Tilhører en gruppe antibiotika, der er afledt af Bacillus polymyxa. Polymyxin B sulfat er baktericidt, udelukkende virksomt over for gramnegative bakterier.
 • Virkningsmekanismen menes at være en ændring af strukturen af bakteriemembranen, hvilket resulterer i en lækage af essentielle intracellulære komponenter.
 • Det er især virksomt over for Pseudomona aeruginosa.

Farmakokinetik

Ved behandlingen af overfladiske øjen- eller øreinfektioner, som responderer på behandling med oxytetracyclin og polymyxin B, vil hydrocortisons antiinflammatoriske virkning give øjeblikkelig symptomatisk lindring, mens de antibiotisk virkende stoffer virker mod de kausale bakterier.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tuben rystes før hver brug. 

 

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned.

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjen- og øredråber, suspension 15 + 5 + 1 mg/ml 180729
5 ml
65,00

Substitution

øjen- og øredråber, suspension 15 + 5 + 1 mg/ml
Hydropol (Parallelimport), Hydrocortison, Oxytetracyclin, Polymyxin B, øjen- og øredråber, suspension 15 + 5 + 1 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2017-04-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...