Tania Pressler
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Tania Pressler, Overlæge, dr.med.
Cystisk Fibrose-center København
Rigshospitalet
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger