Henrik Christesen
(Forfatter)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Henrik Christesen, Klinisk professor, overlæge, PhD
H.C. Andersen Børne- og Ungehospital - OUH
Odense Universitetshospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger