Bo Chawes
(Forfatter)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Bo Chawes, Afdelingslæge, klinisk lektor, dr.med., ph.d.
Børne- og Ungeafdelingen
Herlev-Gentofte Hospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger