Redaktionen
(Forfatter og referent)

Redaktionen
Dansk Lægemiddel Information A/S
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Andre artikler

Acetylsalicylsyre (forgiftninger) (Forfatter)
 
Alkalinisering af urinen (Forfatter)
 
Antidiabetika (forgiftninger) (Forfatter)
 
Antikoagulantia, Vitamin K-antagonister (forgiftninger) (Forfatter)
 
Antikolinergika (forgiftninger) (Forfatter)
 
Antipsykotika (forgiftninger) (Forfatter)
 
Barbiturater (forgiftninger) (Forfatter)
 
Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (forgiftninger) (Forfatter)
 
Børn (Forfatter)
 
Calciumantagonister (forgiftninger) (Forfatter)
 
Dabigatran (forgiftninger) (Forfatter)
 
Dextromethorphan (forgiftninger) (Forfatter)
 
Digoxin (forgiftninger) (Forfatter)
 
Direkte faktor Xa-hæmmere (forgiftninger) (Forfatter)
 
Elimination og cytokrom P450-systemet (Forfatter)
 
Farmakodynamiske interaktioner (Forfatter)
 
Farmakokinetiske interaktioner (Forfatter)
 
Forgiftninger (Forfatter)
 
Forholdsregler i forbindelse med udlandsrejser (Forfatter)
 
Gastro-intestinal dekontaminering (Forfatter)
 
Hemiglobindannere (Forfatter)
 
Hepariner (forgiftninger) (Forfatter)
 
Isoniazid (forgiftning) (Forfatter)
 
Jern (forgiftninger) (Forfatter)
 
Kalium (forgiftninger) (Forfatter)
 
Lithium (forgiftninger) (Forfatter)
 
Lægemiddelinteraktioner (Forfatter)
 
Lægemiddelinteraktioner med føde (Forfatter)
 
MAO-hæmmere (forgiftninger) (Forfatter)
 
Methotrexat (forgiftninger) (Forfatter)
 
NSAID (forgiftninger) (Forfatter)
 
Opioider (forgiftninger) (Forfatter)
 
Paracetamol (forgiftninger) (Forfatter)
 
Quinin, chloroquin/ hydroxychloroquin (forgiftninger) (Forfatter)
 
S7. Narkotika (Doping) (Forfatter)
 
SSRI (forgiftninger) (Forfatter)
 
Theophyllin og andre methylxanthiner (forgiftninger) (Forfatter)
 
Tramadol (forgiftninger) (Forfatter)
 
Tricykliske antidepressiva (forgiftninger) (Forfatter)
 
Vitaminpiller (forgiftninger) (Forfatter)
 
Ældre (Forfatter)
 
β-blokkere (forgiftninger) (Forfatter)
 
Hvad indeholder en præparatbeskrivelse? (Forfatter)